Các giám mục Tây Ban Nha

bắt đầu viếng thăm Tòa Thánh

 

Các giám mục Tây Ban Nha bắt đầu viếng thăm Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 11-01-2022) - Ngày 10 tháng Giêng năm 2022, các giám mục Tây Ban Nha bắt đầu về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm Tòa Thánh, gọi là Ad limina, bắt đầu là các giám mục miền Catalugna ở miền đông nước này trong năm ngày.

Ðứng đầu đoàn giám mục Catalugna là Ðức Hồng y Juan José Omella, Tổng giám mục Barcelona và cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha. Các giám mục sẽ gặp Ðức Thánh cha, sau khi gặp gỡ các Bộ và các cơ quan trung ương khác của Tòa Thánh, và dâng lễ tại mộ thánh Phêrô và Phaolô tông đồ.

(sismografo 9-1-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page