Thánh Giuse vẫn tiếp tục gìn giữ

và bênh đỡ Giáo hội

 

Tiếp kiến chung của Ðức Thánh cha: Thánh Giuse vẫn tiếp tục gìn giữ và bênh đỡ Giáo hội.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 24-11-2021) - Lúc 9 giờ sáng, thứ Tư ngày 24 tháng Mười Một năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến chung các tín hữu hành hương.

Lần đầu tiên từ đầu đại dịch Covid-19, vì số đông tín hữu hành hương, nên Ðức Thánh cha đã tiếp các tín hữu tại hai nơi. Trước tiên tại Ðền thờ thánh Phêrô, dành cho ba đoàn hành hương người Ý. Sau đó lúc quá 9 giờ, tại Ðại thính đường Phaolô VI ở Nội thành Vatican, Ðức Thánh cha gặp gỡ gần 5,000 tín hữu hành hương thuộc nhiều nhóm khác nhau, nhưng đông nhất vẫn là người Ý.

Ðây là buổi tiếp kiến chung thứ 37 tính từ đầu năm 2021.

Sau khi Ðức Thánh cha làm dấu thánh giá khai mạc, tám linh mục lần lượt đọc tám ngôn ngữ đoạn Tin mừng theo thánh Mathêu (1,12-16): "Sau thời lưu đày tại Babilone, Ieconia sinh Salatiel, Salatiel sinh Zorobabele, Zorobabele sinh Abiúd, Abiúd sinh Eliachim, Eliachim sinh Azor, Azor sinh Sedoc, Sadoc sinh Achim, Achem sinh Eliúd, Eliúd sinh Eleazar, Eleazar sinh Mattan, Mattan sinh Giacob, Giacob sinh ra Giuse, hôn phu của Ðức Maria, từ Người Chúa Giêsu sinh, được gọi là Ðức Kitô."

Bài huấn giáo

Tiếp đó là bài giáo lý về thánh Giuse. Bài thứ hai này tựa đề là: "Thánh Giuse trong lịch sử cứu độ".

Ðức Thánh cha nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

"Thứ Tư tuần trước, chúng ta đã bắt đầu chu kỳ giáo lý về thánh Giuse. Hôm nay chúng tiếp tục hành trình này, dừng lại nơi vai trò của thánh nhân trong lịch sử cứu độ.

Thánh Giuse trong Tin mừng Matthêu và Luca

Trong các sách Tin mừng, Chúa Giêsu được gọi là "Con của thánh Giuse" (Lc 3,23; Ga 1,45; 6,42) và là "con bác thợ mộc" (Mt 13,55; Mc 6,3). Thánh sử Matthêu và Luca, khi kể lại thời thơ ấu của Chúa Giêsu, có dành chỗ cho thánh Giuse. Cả hai tác giả thiết lập một "gia phả" để nêu bật lịch sử tính của Chúa Giêsu. Thánh Matthêu, đặc biệt ngỏ lời với các tín hữu Kitô gốc Do thái, đã bắt đầu từ Abraham cho tới thánh Giuse, định nghĩa thánh nhân là "hôn phu của Ðức Maria, từ người Chúa Giêsu sinh ra, được gọi là Ðức Kitô" (1,16). Trái lại, thánh Luca đi ngược lên tới Adam, trực tiếp đi từ Chúa Giêsu, là "con của Giuse", nhưng nói thêm câu: "như người ta vẫn nói" (3,33). Vì vậy, cả hai thánh sử Tin mừng đều trình bày thánh Giuse không phải như cha ruột, nhưng dầu sao cũng là cha của Chúa Giêsu với đầy đủ danh nghĩa. Nhờ thánh nhân, Chúa Giêsu hoàn tất lịch sử giao ước và ơn cứu độ giữa Thiên Chúa và loài người. Ðối với thánh Matthêu, lịch sử này đã khởi sự với Abraham, còn đối với thánh Luca, lịch sử ấy đã khởi sự với chính nguồn gốc của nhân loại.

Vai trò quan trọng của thánh Giuse, âm thầm nhưng quan trọng

Thánh sử Matthêu giúp chúng ta hiểu rằng hình ảnh Giuse, tuy có vẻ ở ngoài lề, âm thầm kín đáo, đứng hàng thứ hai, nhưng thực ra là một nút ở trung tâm lịch sử cứu độ. Thánh Giuse sống vai chính của mình mà không muốn làm chủ diễn trường. Nếu chúng ta suy nghĩ về điều này "đời sống chúng ta được dệt nên và nâng đỡ nhờ những người thường - thường bị quên lãng - họ không xuất hiện trên các tựa đề báo chí [...]. Bao nhiêu cha mẹ, ông bà, các giáo chức tỏ cho các trẻ em của chúng ta qua những cử chỉ bé nhỏ, và thường nhật, về cách thức đương đầu và tiến qua một cuộc khủng hoảng bằng cách thích ứng các thói quen, ngước nhìn và khích lệ cầu nguyện. Bao nhiêu người cầu nguyện, dâng hiến và chuyển cầu cho thiện ích của tất cả mọi người" (Patris corde, 1). Như thế, tất cả đều có thể tìm thấy nơi thánh Giuse người đi qua mà không được để ý, một người hiện diện hằng ngày, kín đáo và âm thầm, một vị chuyển cầu, một sự nâng đỡ và dìu dắt trong những lúc khó khăn. Thánh nhân nhắc nhở chúng ta rằng tất cả những người có vẻ là sống âm thầm ẩn dật, hoặc ở hàng hai, có một vai chính vô song trong lịch sử cứu độ. Thế giới cần những người nam nữ như thế.

Thánh Giuse gìn giữ Giáo hội

Trong Tin mừng theo thánh Luca, thánh Giuse xuất hiện như người gìn giữ Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Và vì thế thánh nhân cũng là người "gìn giữ Giáo hội, vì Giáo hội là sự kéo dài Thân Mình Chúa Kitô trong lịch sử, và đồng thời trong tình mẫu tử của Giáo hội có hình bóng tình mẫu tử của Mẹ Maria. Thánh Giuse, tiếp tục bênh đỡ Giáo hội, tiếp tục bảo vệ Chúa Hài Ðồng và Mẹ người" (Ibid. 5). Khía cạnh này trong sự gìn giữ của thánh Giuse, là câu trả lời lớn cho trình thuật của sách Sáng Thế. Thiên Chúa hỏi tội Cain về sự sống của Abel, ông trả lời: "Tôi có phải là người giữ em tôi đâu?" (4.9). Thánh Giuse, qua cuộc sống của ngài, dường như muốn nói với chúng ta rằng chúng ta luôn được kêu gọi cảm thấy mình là người gìn giữ các anh em của chúng ta, gìn giữ người ở cạnh chúng ta, người mà Chúa ủy thác cho chúng ta qua những hoàn cảnh trong cuộc sống.

Tầm quan trọng của các liên hệ

Một xã hội như của chúng ta, được định nghĩa là xã hội "lỏng", tìm thấy trong tiểu sử thánh Giuse một chỉ dẫn rất rõ rệt về tầm quan trọng của những liên hệ giữa con người với nhau. Thực vậy, Tin mừng kể lại cho chúng ta gia phả của Chúa Giêsu, ngoài lý do thần học, để nhắc nhớ mỗi người chúng ta rằng cuộc sống chúng ta được hình thành bằng những mối liên hệ đi trước chúng ta và đồng hành với chúng ta. Con Thiên Chúa, để xuống trần thế, đã chọn con đường các liên hệ.

Anh chị em thân mến, tôi nghĩ đến bao nhiêu người khó tìm được những mối tương quan ý nghĩa trong cuộc sống của họ, và chính vì thế, họ lê bước, cảm thấy cô độc, không có sức mạnh và can đảm để tiến bước. Tôi muốn kết luận với một kinh nguyện giúp họ và tất cả chúng ta tìm thấy nơi thánh Giuse một đồng minh, một người bạn và một sự nâng đỡ.

Cầu xin thánh Giuse

Lạy thánh Giuse, ngài đã gìn giữ liên hệ với Mẹ Maria và Chúa Giêsu, xin giúp chúng con chăm sóc những liên hệ trong cuộc sống chúng con. Ước gì không ai cảm thấy bị bỏ rơi vì cô đơn.

Ước gì mỗi người hòa giải với lịch sử của mình, với những người đi trước, và cũng nhìn nhận cả trong những sai lầm đã phạm, nhờ đó Chúa Quan Phòng mở đường và sự ác không có tiếng nói cuối cùng. Xin thánh Giuse tỏ ra là bạn của những người cơ cực nhất và như ngài đã nâng đỡ Mẹ Maria và Chúa Giêsu trong những lúc khó khăn, xin cũng nâng đỡ chúng con trên đường đời của chúng con. Amen.

Chào thăm và nhắn nhủ

Bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Ðức Thánh cha được các linh mục thông dịch lần lượt tóm lược trong các thứ tiếng khác nhau, kèm theo lời chào thăm của Ðức Thánh cha.

Ðức Thánh cha nói với các tin hữu Ba Lan rằng Chúa nhật sắp tới bắt đầu Mùa Vọng, qua những biểu tượng khác nhau, Mùa này chuẩn bị chúng ta cử hành mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa và nhắc chúng ta rằng đời sống con người là một sự liên tục chờ đợi. Ðời sống chúng ta trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc khi chúng ta chờ đợi một người quí yêu và quan trọng.

Ước gì Mùa Vọng này giúp chúng ta biển đổi niềm hy vọng trong xác tín rằng Ðấng mà chúng ta chờ đợi, yêu thương chúng ta và không bao giờ bỏ rơi chúng ta.

Bằng tiếng Ý, Ðức Thánh cha chào thăm các Nữ tử Lòng Thương Xót dòng Ba Phan Sinh tại viện, đang nhóm tổng tu nghị. Ngài khích lệ các chị tiếp tục sứ mạng trong vui tươi, trung thành với đoàn sủng của vị Sáng lập, là chân phước Maria Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Ðức Thánh cha cũng chào thăm các linh mục xuất thân từ Ðại chủng viện Roma, đang mừng kỷ niệm 25 năm linh mục, đồng thời khích lệ các vị hãy quảng đại phục vụ dân thánh của Chúa.

Sau cùng, Ðức Thánh cha chào thăm những người cao niên, bệnh nhân, người trẻ và hàng chục đôi tân hôn. Ngài nhắc họ về ý nghĩa Mùa Vọng và cầu chúc mỗi người cởi mở tâm hồn cho Chúa, để dọn đường cho Ðấng đang tới để chữa lành mọi yếu đuối phàm nhân của chúng ta bằng ánh sáng sự hiện diện của Ngài.

Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh Lạy Cha và phép lành của Ðức Thánh cha.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page