Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha tiếp tục hy vọng

Ðức Thánh cha viếng thăm Santiago de Compostela

 

Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha tiếp tục hy vọng Ðức Thánh cha viếng thăm Santiago de Compostela.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Madrid (RVA News 22-11-2021) - Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha tiếp tục hy vọng Ðức Thánh cha Phanxicô có thể đến thăm Ðền thánh Giacôbê, nhân dịp Năm thánh đang tiến hành tại Santiago de Compostela cho đến cuối năm 2022; tuy nhiên các giám mục không chắc chắn.

Ðức cha Luis Arguello, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cho biết như trên, trong cuộc họp báo hôm 19 tháng Mười Một năm 2021, tại Santiago de Compostela vào cuối cuộc hành hương của các giám mục nước này, tại Ðền thánh Giacôbê này nhân dịp kết thúc khóa họp thứ 118 vừa qua tại Madrid.

Ðức cha Arguello cũng cho biết có khoảng 10,000 người sẽ tham dự cuộc hành hương của giới trẻ Âu châu tại Ðền thánh Santiago, từ ngày 04 đến ngày 08 tháng Tám năm 2022. Ðức cha nói: "tuy việc đăng ký tham dự cuộc hành hương này chỉ được chính thức khởi đầu vào tháng Hai năm 2022, nhưng các cuộc thăm dò cho thấy có khoảng 10,000 bạn trẻ Âu châu sẽ tham dự cuộc hành hương này, nhân dịp Năm thánh Giacôbê. "Chúng tôi cầu xin thánh Giacôbê tông đồ để đại dịch giảm bớt và có thể cử hành cuộc gặp gỡ này của giới trẻ".

Trong dịp khóa họp thứ 118 vừa qua, các giám mục Tây Ban Nha đã quyết định sẽ công bố các qui luật để phòng ngừa và bài trừ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, nhưng không mở cuộc điều tra quá khứ, như Hội đồng Giám mục Pháp đã làm, mặc dù có nhiều sức ép trên các giám mục Tây Ban Nha về vấn đề này. Các giám mục nước Ý cũng từ chối mở các cuộc điều tra về quá khứ những vụ lạm dụng mấy thập niên về trước, và chủ trương rằng không cần thực hiện các cuộc cải tổ dựa trên các con số thống kê những vụ lạm dụng trong quá khứ.

(Tổng hợp 20-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page