Ðức Thánh cha sẽ thăm Cipro và Hy Lạp

từ ngày 02 đến 06 tháng 12 năm 2021

 

Ðức Thánh cha sẽ thăm Cipro và Hy Lạp từ ngày 02 đến 06 tháng 12 năm 2021.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 06-11-2021) - Hôm 05 tháng Mười Một năm 2021, Phòng báo chí Tòa Thánh chính thức thông báo cho biết Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ viếng thăm đảo Cipro từ ngày 02 đến ngày 04 tháng Mười Hai năm 2021, và sau đó ngài đến thăm Hy Lạp cho đến ngày 06 tháng Mười Hai năm 2021.

Ngài sẽ rời Roma ngày 02 tháng Mười Hai năm 2021 và đến phi trường Larnaca của thủ đô Nicosia Cipro, cách Roma gần 2,000 cây số. Các hoạt động trong cuộc viếng thăm đều diễn ra tại thành phố này. Sau đó ngài đến Hy Lạp, viếng thăm thủ đô Athènes, và đảo Lesbo.

Ðức Thánh cha đã đến đảo này của Hy Lạp cách đây 5 năm để thăm di dân và tị nạn, tại trại Moria ngày 16 tháng Tư năm 2016. Trại này đã bị hỏa hoạn phá hủy trong thời gian qua.

Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni cho biết Ðức Thánh cha sẽ đến viếng thăm tại các nước có lời mời của chính quyền dân sự và giáo quyền.

Trước đây, Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI đã viếng thăm đảo Cipro, từ ngày 04 đến 06 tháng Sáu năm 2010. Trước đó, thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng đã thăm đảo này, từ ngày 05 đến ngày 09 tháng Năm năm 2001, trong cuộc tông du với chặng dừng tại Syria và đảo Malta, nhân dịp Năm Thánh 2000.

Lesbo cách Roma 1,245 cây số và là đảo rộng thứ ba của Hy Lạp, với diện tích 1,630 cây số vuông và hơn 90,000 dân cư.

(Sala Stampa 5-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page