Công giáo đi hàng đầu chống lạm dụng tính dục

 

Ðức giám mục Vorderholzer: Công giáo đi hàng đầu chống lạm dụng tính dục.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Regensburg (RVA News 13-10-2021) - Ðức cha Rudolf Vorderholzer, Giám mục giáo phận Regensburg ở miền nam nước Ðức nói rằng Giáo hội Công giáo tại nước này đi hàng đầu trong việc bài trừ nạn lạm dụng tính dục.

Ðức cha tuyên bố như trên, trong cuộc phỏng vấn dành cho báo "Tân Zurich" (Neue Zuercher Zeitung) xuất bản hôm 11 tháng 10 năm 2021, tại thành phố Zurich, Thụy Sĩ, và ám chỉ tới các cộng đoàn Tin lành ở Ðức. Ðức cha nói: "Tại Ðức, có những cộng đoàn Giáo hội tổ chức theo kiểu công nghị đang gặp khó khăn hơn nhiều... Giáo hội Công giáo, do những người lớn tuổi độc thân hướng dẫn (các giám mục), đi xa hơn tất cả các tổ chức khác trong việc phòng ngừa, giáo dục và xử lý các vụ lạm dụng tính dục." Ðức cha muốn nói đến những đường hướng nghiêm ngặt do Hội đồng Giám mục Ðức đề ra và tăng cường hồi năm 2010, về việc cộng tác với nhà chức trách tư pháp chống lại những vụ lạm dụng tính tục. Kết quả là từ đầu ngàn năm mới này, những vụ lạm dụng đã giảm bớt mau lẹ. Ngày nay không có những vụ lạm dụng tính dục đông đảo trong Giáo hội nữa".

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức cha Vorderholzer tỏ ra nghi ngờ về "Con đường Công nghị" đang tiến hành trong Giáo hội Công giáo tại Ðức và cảnh giác chống lại sự lạm dụng cuộc thảo luận về các vụ lạm dụng để tạo nên một Giáo hội mới. Ngài nói: "Tôi nghĩ đến một số nhóm từ lâu muốn thay đổi Giáo hội Công giáo theo kiểu mẫu các cộng đoàn Tin lành. Họ muốn biến các cơ quan tư vấn thành các cơ quan quyết định trong Giáo hội". Ủy ban trung ương giáo dân Công giáo Ðức, vốn là một tổ chức tư vấn, nay được nâng lên hàng có quyền quyết định như Hội đồng Giám mục.

Ðức giám mục giáo phận Regensburg cũng bênh vực Ðức Hồng y Rainer Maria Woelki, Tổng giám mục giáo phận Koeln, chống lại những lời phê bình. Ngài nói: "Việc xử lý của Ðức Hồng y Woelki về những vụ lạm dụng đã được những người có hiểu biết về vấn đề này, đặc biệt ca ngợi. Cuộc điều tra mới nhất của Tổng giáo phận Koeln về những vụ lạm dụng là một thành công tiên phong. Không ai có thể cáo buộc Ðức Hồng y Woelki là đã không đào sâu đủ vấn đề".

Về vấn đề độc thân linh mục Công giáo, Ðức cha Vorderholzer cảnh giác chống lại chủ trương tục hóa chức linh mục Công giáo. Ngoài việc độc thân, linh mục còn phải sống khiết tịnh, và không bỏ qua hai lời khuyên Phúc âm, là vâng phục và thanh bần." Ðức cha cũng nêu ý kiến về thuế Giáo hội tại Ðức và nói rằng: "Có lẽ chúng ta phải từ bỏ thuế Giáo hội để trở thành Kitô hữu đích thực hơn, theo nghĩa từ bỏ tinh thần thế tục, như Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI đã đề nghị".

(KNA 11-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page