Các Thượng phụ lên án

quyết định của tòa án Israel sẽ gây xung đột

 

Các Thượng phụ lên án quyết định của tòa án Israel sẽ gây xung đột.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 13-10-2021) - Hôm 11 tháng 10 năm 2021, các vị Thượng phụ và thủ lãnh các Giáo hội Kitô ở Jerusalem đã lên án quyết định của tòa án Israel ở thành phố này, cho phép người Do thái "được cầu nguyện trong thinh lặng tại khu vực Al-Haram Al-Sharif, nơi có Ðền thờ Hồi giáo Al-Aqsa và Vòm trên Ðá Tảng (Dome of the Rock), vì đây là sự xúc phạm đến quyền của người Hồi giáo trên toàn khu vực này, được coi là nơi thánh thiêng thứ ba của Hồi giáo.

Trong thông cáo chung công bố hôm 11 tháng 10 năm 2021, các vị lãnh đạo Kitô tại Jerusalem khẳng định rằng quyết định của tòa án ảnh hưởng đến độc quyền của người Hồi giáo tại Nơi Thánh và các Giáo hội cũng như tín hữu Kitô tại Jerusalem đứng về phía các anh chị em Hồi giáo chống lại bất công này đối với họ.

Các vị lãnh đạo Kitô cũng nhấn mạnh rằng cơ quan đặc trách các cơ sở Hồi giáo ở Jerusalem thuộc Bộ Hồi giáo vụ của Giordani là thẩm quyền duy nhất có quyền quản trị Ðền thờ Hồi giáo Al-Haram Al-Sharif và cho phép hay không cho phép ai viếng thăm Nơi Thánh này. Các vị cũng cảnh giác rằng quyết định bất công này và những hậu quả nguy hiểm của nó sẽ rất trầm trọng, không những đối với Ðền thờ Al-Haram Al-Sharif, Thành thánh Jerusalem và qui chế pháp lý và lịch sử hiện hành tại Jerusalem.

(Web english.wafa.ps 11-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page