Lịch trình chuyến Tông du

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

đến Budapest và Slovakia

 

Lịch trình chuyến Tông du của Ðức Thánh Cha Phanxicô đến Budapest và Slovakia.

Vatican (Vatican News 21-07-2021) - Trưa thứ Tư 21 tháng 07 năm 2021, Phòng báo chí Toà Thánh công bố lịch trình chính thức chuyến tông du của Ðức Thánh Cha đến Budapest nhân dịp Thánh lễ kết thúc Ðại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 52, và đến Slovakia, từ 12 đến 15 tháng 09 năm 2021.

Lịch trình chuyến Tông du của Ðức Thánh Cha Phanxicô đến Budapest và Slovakia:

 

Chúa Nhật ngày 12 tháng 09 năm 2021

Roma - Budapest - Bratislava

06:00 Khởi hành từ sân bay quốc tế Roma/Fiumicino để bay đến Budapest.

07:45 Ðáp xuống sân bay quốc tế Budapest

07:45 Chào Ðón Chính Thức tại sân bay quốc tế Budapest.

08:45 Gặp Tổng Thống và Thủ Tướng tại Bảo tàng Nghệ thuật Budapest.

09:15 Gặp Các Giám Mục tại Bảo tàng Nghệ thuật Budapest - Diễn văn của Ðức Thánh Cha.

10:00 Gặp Ðại Diện Hội Ðồng Ðại Kết Các Giáo Hội Và Một Số Cộng Ðaòn Do Thái Của Hungary tại Bảo tàng Nghệ thuật ở Budapest - Diễn văn của Ðức Thánh Cha.

11:30 Thánh Lễ tại Quảng trường Anh hùng ở Budapest - Bài giảng của Ðức Thánh Cha - Kinh Truyền Tin.

14:30 Nghi Thức Chào Biệt tại sân bay quốc tế Budapest.

14:40 Khởi hành bằng máy bay đến Bratislava.

15:30 Ðến sân bay quốc tế Bratislava.

15:30 Chào Ðón Chính Thức tại sân bay quốc tế Bratislava

16:30 Gặp Gỡ Ðại Kết tại Toà Sứ thần ở Bratislava - Diễn văn của Ðức Thánh Cha

17:30 Gặp Riêng Các Tu Sĩ Dòng Tên tại Toà Sứ thần ở Bratislava.

 

Thứ Hai ngày 13 tháng 09 năm 2021

Bratislava

09:15 Nghi Thức Tiếp Ðón tại Dinh Tổng thống ở Bratislava.

09:30 Thăm Hữu Nghị Tổng Thống tại "Sảnh Vàng" của Dinh Tổng thống ở Bratislava

10:00 Gặp Gỡ Chính Quyền, Xã Hội Dân Sự Và Ngoại Giao Ðoàn tại vườn của Dinh Tổng thống ở Bratislava - Diễn văn của Ðức Thánh Cha.

10:45 Gặp Gỡ Các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ, Chủng Sinh Và Giáo Lý Viên tại Nhà thờ Chính toà Thánh Martino ở Bratislava - Diễn văn của Ðức Thánh Cha.

16:00 Thăm Riêng "Trung Tâm Bê-Lem" ở Bratislava.

16:45 Gặp Gỡ Cộng Ðoàn Do Thái tại Quảng trường Rybné námestie ở Bratislava - Diễn văn của Ðức Thánh Cha.

18:00 Gặp Chủ Tịch Quốc Hội tại Toà Sứ thần ở Bratislava.

18:15 Gặp Thủ Tướng tại Toà Sứ thần ở Bratislava.

 

Thứ Ba ngày 14 tháng 09 năm 2021

Bratislava - Kosice - Presov - Kosice - Bratislava

08:10 Khởi hành bằng máy bay đến Kosice

09:00 Ðến sân bay Kosice

10:30 Cử Hành Phụng Vụ Thánh Thể Bizantine Của Thánh Gioan Kim Khẩu tại Quảng trường thể thao Mestská ở Presov - Bài giảng của Ðức Thánh Cha.

16:00 Gặp Gỡ Cộng Ðoàn Rom tại Khu vực Luník IX ở Kosice - Lời chào của Ðức Thánh Cha.

17:00 Gặp Gỡ Giới Trẻ tại Sân vận động Lokomotiva ở Kosice - Diễn văn của Ðức Thánh Cha.

18:30 - Khởi hành bằng máy bay về Bratislava.

19:30 Ðến sân bay quốc tế Bratislava.

 

Thứ Tư ngày 15 tháng 09 năm 2021

Bratislava - Sastin - Bratislava - Roma

10:00 Thánh Lễ tại Ðền thánh Quốc gia Sastin - Bài giảng của Ðức Thánh Cha.

13:30 Nghi Thức Chào Biệt tại sân bay quốc tế Bratislava.

13:45 Khởi hành bằng máy bay về Roma.

15:30 Ðến sân bay quốc tế Roma/Ciampino.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page