Thông báo về các lời khẩn cầu mới

trong Kinh cầu Thánh Giuse

 

Ủy ban Phụng tự: Thông báo về các lời khẩn cầu mới trong Kinh cầu Thánh Giuse.

Sàigòn (RVA News 20-05-2021)

Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

Ủy Ban Phụng Tự

Thông Báo

Về Các Lời Khẩn Cầu Mới Trong Kinh Cầu Thánh Giuse.

Ngày 1 tháng 5 năm 2021, Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích đã thông báo đến các Hội đồng Giám mục về Các Lời Khẩn Cầu Mới Trong Kinh Cầu Thánh Giuse nhân dịp Hội Thánh hoàn vũ cử hành Năm Kính Thánh Giuse. Ủy ban Phụng tự đã chuyển ngữ nội dung thông báo cùng các lời khẩn cầu để xin Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam chấp thuận và cho phép sử dụng bản kinh đã bổ sung các lời khẩn cầu mới.

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu bản tiếng Việt và phổ biến Kinh cầu Thánh Giuse với phần bổ sung những lời khẩn cầu mới. Ðây là bản dịch chung được đối chiếu và tổng hợp từ nhiều bản dịch cũ và mới của các giáo phận trong nước đã quen dùng với một số khác biệt về phương ngữ và âm điệu.

Kể từ nay, bản dịch Kinh cầu Thánh Giuse này được phép sử dụng chính thức trong các cộng đoàn tín hữu.

Bà Rịa, ngày 18 tháng 5 năm 2021.

Ðã ký

+ Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

Giám mục giáo phận Bà Rịa,

Chủ tịch Ủy ban Phụng tự

 

Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích

Prot. N. 133/21

Thư Gửi:

Các Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục

Về các lời cầu mới trong Kinh cầu Thánh Giuse

 

Vatican, ngày 1 tháng 5 năm 2021, lễ kính Thánh Giuse Thợ

Kính thưa Quý Ðức Cha,

Nhân dịp kỷ niệm một trăm năm mươi năm ngày tuyên bố Thánh Giuse là Bổn mạng của Giáo hội hoàn vũ, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tông thư Patris Corde, nhằm "thêm lòng yêu mến Thánh cả, khuyến khích cầu xin ngài chuyển cầu cho chúng ta và noi gương các nhân đức và lòng nhiệt thành của ngài".

Theo đó, có lẽ nay là cơ hội cập nhật Kinh cầu Thánh Giuse, đã được Tòa thánh phê chuẩn vào năm 1909 (x. AAS 1 [1909] 290-292), bằng cách thêm bảy lời cầu xin trích từ những phát biểu của các Giáo hoàng khi suy gẫm về một số khía cạnh của Vị Bổn mạng Giáo hội hoàn vũ. Ðó là: "Custos Redemptoris" (x. Thánh Gioan Phaolô II, Tông huấn Redemptoris custos); "Serve Christi" (x. Thánh Phaolô VI, bài giảng ngày 19 tháng 3 năm 1966, được trích dẫn trong Redemptoris custos số 8 và Patris Cord số 1); "Minister salutis" (Thánh Gioan Kim khẩu, được trích dẫn trong Redemptoris custos, số 8); "Fulcimen in difficultatibus" (x. ÐGH Phanxicô, Tông thư Patris Corde, phần mở đầu); "Patrone exsulum, afflictorum, pauperum" (Patris Corde, số 5).

Những lời cầu mới đã được trình lên Ðức thánh cha Phanxicô và ngài đã chấp thuận đưa vào Kinh cầu Thánh Giuse, như trong văn bản đính kèm Thư này.

Các Hội đồng Giám mục sẽ dịch Kinh cầu sang các ngôn ngữ theo thẩm quyền của mình và ấn hành Kinh cầu ấy; những bản dịch này không cần sự xác nhận của Tông Tòa. Sau khi thận trọng suy xét, các Hội đồng Giám mục cũng có thể soạn thêm những lời cầu khác tuỳ theo lòng tôn kính Thánh Giuse tại các quốc gia, đặt vào chỗ thích hợp trong Kinh cầu và giữ nguyên thể loại văn chương của Kinh cầu.

Tôi vui mừng thông báo cho Quý Ðức Cha biết và áp dụng điều khoản này, và cũng nhân cơ hội này xin gửi đến Quý Ðức Cha lời chào quý mến.

Trân trọng trong Chúa,

 

+ Arthur Roche

Tổng giám mục, Thư ký

P. Corrado Maggioni, S.M.M.

Phụ tá thư ký

 

Kinh Cầu Thánh Giuse

2021

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.

Chúa Kitô nhận lời chúng con.

Ðức Chúa Cha ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.

Thương xót chúng con.

Ðức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.

Ðức Chúa Thánh Thần là Ðức Chúa Trời thật.

Ba Ngôi cũng là một Ðức Chúa Trời.

Rất Thánh Ðức Bà Maria.

Cầu cho chúng con

Thánh cả Giuse

Thánh Giuse là dòng dõi sang trọng vua Ðavit

Thánh Giuse là Ðấng sáng láng trên hết các Thánh Tổ phụ

Thánh Giuse là Bạn Ðức Mẹ Chúa Trời

Thánh Giuse là Ðấng gìn giữ Chúa Cứu Thế

Thánh Giuse là Ðấng thanh tịnh gìn giữ Ðức Mẹ Ðồng Trinh

Thánh Giuse dưỡng nuôi Con Ðức Chúa Trời

Thánh Giuse hằng bênh vực Chúa Kitô

Thánh Giuse luôn ân cần phục vụ Chúa Kitô

Thánh Giuse cộng tác vào công cuộc cứu độ loài người

Thánh Giuse làm đầu Thánh Gia

Thánh Giuse là Ðấng công chính

Thánh Giuse cực thanh cực tịnh

Thánh Giuse cực khôn cực ngoan

Thánh Giuse là Ðấng vững vàng mạnh mẽ

Thánh Giuse là Ðấng rất vâng lời chịu lụy

Thánh Giuse là Ðấng ngay chính tận trung

Thánh Giuse là gương nhân đức nhịn nhục

Thánh Giuse yêu chuộng nhân đức khó nghèo

Thánh Giuse là gương tốt lành cho người lao động

Thánh Giuse là mẫu mực sáng láng về cách ăn nết ở trong nhà

Thánh Giuse gìn giữ các kẻ đồng trinh

Thánh Giuse là như cột trụ cho mọi nhà được vững

Thánh Giuse là nơi nương tựa lúc gặp nguy nan

Thánh Giuse yên ủi kẻ gian nan khốn khó

Thánh Giuse làm cho kẻ bệnh tật được cậy trông

Thánh Giuse là Ðấng Bảo trợ kẻ lưu đày

Thánh Giuse là Ðấng Bảo trợ người sầu khổ

Thánh Giuse là Ðấng Bảo trợ kẻ túng nghèo

Thánh Giuse là quan thầy phù hộ những người hấp hối

Thánh Giuse các ma quỷ kinh khiếp

Thánh Giuse gìn giữ phù hộ Hội Thánh

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Chúa Giêsu tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Chúa Giêsu nhậm lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Chúa Giêsu thương xót chúng con.

Xướng: Chúa đã đặt Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa.

Ðáp: Và coi sóc gia nghiệp Chúa.

Lạy Chúa, Chúa đã an bài thật kỳ diệu,

khi chọn thánh Giuse

làm Bạn trăm năm của Thánh Mẫu Con Một Chúa,

xin cho chúng con

đang tôn kính Thánh cả là Ðấng bảo trợ ở dưới thế,

cũng được Người làm Ðấng chuyển cầu ở trên trời.

Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen

Tải về file Word, file PDF

Nguồn...: WHÐ (20.5.2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page