Giáo xứ Ba Lan tại giáo phận Southwark

bị ngưng lễ nghi

 

Giáo xứ Ba Lan tại giáo phận Southwark bị ngưng lễ nghi.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Southwark (RVA News 06-04-2021) - Nhà thờ của giáo xứ Công giáo Ba Lan tại tổng giáo phận Southwark, ở mạn tây nam Luân Ðôn, đã bị cảnh sát bắt ngưng buổi cử hành cuộc Thương khó của Chúa Kitô, chiều Thứ Sáu Tuần thánh, 2 tháng 4 năm 2021.

Khoảng 6 giờ chiều, trong khi các tín hữu bắt đầu nghi thức tôn thờ Thánh giá trong buổi lễ, có hai cảnh sát vào nhà thờ và yêu cầu các tín hữu hãy giải tán, nếu không sẽ bị phạt mỗi người 200 bảng Anh hoặc sẽ bị bắt giam. Các tín hữu đã tuân hành ra khỏi thánh đường.

Ðức cha John Wilson, Tổng giám mục giáo phận Southwark sở tại đã đến viếng giáo xứ sau đó. Trên trang mạng của tòa Tổng giám mục Southwark cho biết Ðức ông Stefan Wylezek, giám đốc giáo xứ Ba Lan, đã tiếp xúc với cảnh sát địa phương về cách thức xử lý của cảnh sát trong vụ này. Tòa Tổng giám mục nói rằng: "Việc phụng tự được phép tại những nơi nào có các biện pháp an ninh vệ sinh chống Covid-19 và theo qui tắc hướng dẫn do Hội đồng Giám mục Anh quốc ban hành".

Trên trang Facebook của giáo xứ Ba Lan, cha Giám đốc khẳng định rằng: "Chúng tôi tin là cảnh sát đã vượt quá quyền hạn của họ khi ra lệnh buộc giáo dân giải tán mà không có lý do thích đáng, vì chúng tôi đáp ứng tất cả những đòi hỏi của chính phủ."

"Chúng tôi tin rằng các viên chức cảnh sát khu vực đã được thông tin không đúng về các qui định về các nơi phụng tự, khi cho rằng lý do để họ can thiệp là vẫn còn lệnh cấm các buổi cử hành phụng tự tại Luân Ðôn, do tình trạng giới nghiêm được ban hành từ ngày 4 tháng 1 năm 2021. Chúng tôi lấy làm tiếc vì quyền làm việc phụng tự bị thương tổn trong một ngày quan trọng như vậy đối với mỗi tín hữu và việc phụng tự của chúng tôi đã bị xúc phạm".

Thông cáo của Cảnh sát vùng thủ đô Luân Ðôn thì nói rằng: "Các nhân viên cảnh sát được gọi đến vì có tin báo về một đám đông dân chúng xếp hàng ngoài một nhà thờ ở đường chính tại khu vực Balham. Các nhân viên đến và thấy một số đông người trong thánh đường. Một vài người không mang khẩu trang và những người hiện diện không giữ sự giãn cách xã hội. Chúng tôi đặc biệt quan tâm vì nguy cơ lan lây Covid-19 do sự tập họp đông người bên trong, trong đó người dân không giữ sự giãn cách và vài người không mang khẩu trang".

(The Tablet, CNA 3-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page