Ðức Thánh cha

cử hành thánh lễ Phục sinh 2021

 

Ðức Thánh cha cử hành thánh lễ Phục sinh 2021.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 05-04-2021) - Lúc 10 giờ sáng Chúa nhật 4 tháng 4 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã cử hành thánh lễ Phục sinh trực tuyến tại Ðền thờ thánh Phêrô và cuối lễ, ngài công bố Sứ điệp Phục sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho Roma và toàn thế giới.

Thánh lễ

Giống như những ngày Tuần thánh, phần lớn Ðền thờ thánh Phêrô trống rỗng, ngoại trừ khu vực trước bàn thờ Ngai tòa nơi, Ðức Thánh cha dâng lễ. Năm 2020 chỉ được 30 người, nhưng năm 2021 được 150 người, không kể 6 Ðức ông phụ giúp Ðức Thánh cha, ban giúp lễ, ca đoàn Sistina và ca đoàn giáo dân, không kể gần 25 hồng y và giám mục đồng tế.

Bài Phúc âm, như thông lệ, được thày Phó tế công bố, trước tiên bằng tiếng Ý và tiếp đến bằng tiếng Hy Lạp, để nói lên sự liên kết giữa Giáo hội Tây và Ðông Phương. Ðức Thánh cha không giảng vì có Sứ điệp Phục sinh sau thánh lễ.

Trong phần Lời nguyện tín hữu, cộng đoàn đã lần lượt cầu nguyện cho Hội thánh của Thiên Chúa; cho tất cả các tín hữu đã chịu phép rửa, cho toàn nhân loại, cho các gia đình và sau cùng cho các anh chị em đã qua đời.

Cuối thánh lễ, Ðức Thánh cha đã ngỏ lời cám ơn Ðức tân Hồng y Mauro Gambetti, 56 tuổi, Dòng Phanxicô Viện Tu, nguyên là Bề trên Thánh Tu viện Phanxicô ở Assisi, nơi có mộ của thánh Phanxicô, vì đã sẵn sàng về Roma này làm Giám quản Ðền thờ thánh Phêrô quan trọng này đối với thế giới Công giáo. Cha Gambetti đã được Ðức Thánh cha phong làm Hồng y ngày 28 tháng 10 năm 2021.

Ngài cũng cám ơn Ðức Hồng y Angelo Comastri đã làm Giám quản Ðền thờ thánh Phêrô trong 16 năm qua, với các bài giảng, tinh thần phục vụ và lòng thương xót của Ðức Hồng y.

Ngài không quên cám ơn ban nghi lễ phụng vụ đã chăm lo các nghi lễ phụng vụ trong Tam nhật thánh vừa qua, ca đoàn, ban giúp lễ, và tất cả những người đã phục vụ tại Ðền thờ trong Tuần thánh.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page