Thánh Lễ chính ngày Chúa nhật Phục Sinh 2021

 

Thánh Lễ chính ngày Chúa nhật Phục Sinh 2021.

Văn Yên, SJ

Vatican (Vatican News 4-04-2021) - Sáng Chúa Nhật Phục Sinh, 4 tháng 4 năm 2021, lúc 10 giờ, Ðức Thánh Cha Phanxicô chủ sự Thánh lễ chính ngày Chúa nhật Phục sinh tại Bàn thờ Ngai toà của Ðền thờ Thánh Phêrô. Với những hạn chế do đại dịch, chỉ có một số ít tín hữu hiện diện.

Tin Mừng trong Thánh Lễ được trích từ Tin Mừng theo thánh Gioan, được công bố bằng cả tiếng Latinh và tiếng Hy Lạp. Vì sau Thánh Lễ có sứ điệp Phục Sinh, và đã có bài giảng dài trong Lễ Vọng Phục Sinh, nên sau Tin Mừng, Ðức Thánh Cha không giảng, nhưng để mọi người suy niệm một ít phút trong thinh lặng.

Trong Phụng vụ Thánh Thể, Ðức Thánh Cha đọc Kinh nguyện Thánh Thể thứ I. Ðây là Kinh nguyện Thánh Thể lâu đời nhất được sử dụng trong nghi lễ Latinh, và hình thức hiện tại có từ thế kỷ thứ 7 dưới thời của Thánh giáo hoàng Grêgôriô Cả.

Cuối Thánh lễ, trước phép lành cuối lễ, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chào mừng Ðức Hồng Y Mauro Gambetti là Tân Giám quản của Vương Cung Thánh Ðường Thánh Phêrô.

Ngài nói: "Tôi cầu chúc Ðức Hồng y những điều tốt đẹp nhất trong công việc phục vụ tại nhà thờ rất quan trọng đối với tất cả các kitô hữu này."

Ðức Hồng Y Gambetti sẽ là người công bố việc lãnh nhận ơn toàn xá trước khi Ðức Thánh Cha ban phép lành "Urbi et Orbi" lúc 12 giờ trưa, sau Thánh Lễ.

Ðức Thánh Cha Phanxicô cũng cảm ơn Ðức Hồng Y Angelo Comastri vì những cống hiến và 16 năm phục vụ trong vai trò Giám quản. Ngài nói: "Xin chân thành cảm ơn Ðức Hồng y Comastri. Cảm ơn ngài về việc chăm sóc mục vụ, về linh đạo, về các bài giảng và lòng thương xót của ngài."

Ðức Thánh Cha cũng cảm ơn những người đã làm việc tận tâm để chuẩn bị cho các cử hành phụng vụ của Tam Nhật Vượt Qua. Ngài nói: "Tôi muốn cảm ơn tất cả anh chị em, những người làm việc để các cử hành trong Tuần Thánh được xứng đáng và tốt đẹp."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page