Gần 270 linh mục giáo phận tại Italia

chết vì Covid-19

 

Gần 270 linh mục giáo phận tại Italia chết vì Covid-19.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

(RVA News 04-04-2021) - Từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 đến 1 tháng 3 năm 2021, đã có 269 linh mục giáo phận tại Italia chết vì Coronavirus, không kể các linh mục thuộc các dòng tu.

Hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Italia, truyền đi hồi đầu tháng Tư năm 2021 cho biết "hàng giáo sĩ triều đã trả bằng giá máu sự gần gũi với dân chúng, sự hiện diện của họ tại những nơi dễ bị nhiễm virus nhất và sự suy yếu trong tuổi già".

Từ đầu đại dịch cho đến nay, hàng giáo sĩ Italia đứng đầu Âu châu về số tử vong. Miền bắc Italia có số linh mục qua đời nhiều nhất vì Covid-19, đứng đầu là miền Lombardia với 88 linh mục, tiếp đến là miền Emilia Romagna, 36 linh mục, sau đó là Trento - Alto Adige 28 linh mục. Ðó cũng là những nơi có số người chết vì dịch nhiều nhất nước.

Trong số 225 giáo phận tại Italia, 86 giáo phận có giáo sĩ chết vì dịch. Tình trạng này là một thiệt hại lớn cho Giáo hội nói chung, vì năm 2020 chỉ có 299 tân linh mục tại nước này.

Người ta không có con số các linh mục dòng ở chết vì Coronavirus. Con số này có thể là cao vì nhiều dòng có các linh mục cựu thừa sai ở nước ngoài và trở về nước để hưu dưỡng.

(Sir 1-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page