Ðức Hồng y Tổng giám mục thủ đô Ba Lan

bị đưa vào nhà thương trong lúc cử hành Lễ Dầu

 

Ðức Hồng y Tổng giám mục thủ đô Ba Lan bị đưa vào nhà thương trong lúc cử hành Lễ Dầu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Warsaw (RVA News 04-04-2021) - Ðức Hồng y Kazimierz Nycz, 71 tuổi (1951), Tổng giám mục giáo phận thủ đô Varsava của Ba Lan, đã bị quị xuống trong lúc cử hành thánh lễ Làm phép Dầu, tại nhà thờ chính tòa thủ đô.

Thánh lễ được trực tiếp truyền đi qua truyền hình và chỉ có một số cộng tác viên của Ðức Hồng y tham dự. Ðức cha Jozef Guzdek, Giám mục giáo hạt quân đội Ba Lan, đã thay Ðức Hồng y Nycz tiếp tục cử hành thánh lễ, khi Ðức Hồng y được chở vào nhà thương cứu cấp và xét nghiệm. Phát ngôn viên của Tổng giáo phận Varsava, ông Przemyslaw Sliwinski, cho biết bệnh trạng của Ðức Hồng y Nycz ổn định và bị giữ lại nhà thương vài ngày.

Ðức Hồng y Kazimierz Nycz được Ðức Thánh cha Biển Ðức XVI bổ nhiệm làm Tổng giám mục Varsava hồi năm 2007 và sau đó thăng Hồng y vào năm 2010.

(KNA 2-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page