Ðức Thánh cha chủ sự Ðàng Thánh giá trọng thể

 

Ðức Thánh cha chủ sự Ðàng Thánh giá trọng thể.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 03-04-2021) - Lúc 9 giờ, tối Thứ Sáu Tuần thánh, 2 tháng 4 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự buổi đi đàng Thánh giá, không phải tại hý trường Colosseo ở Roma như trước đây, nhưng trên thềm Ðền thờ thánh Phêrô giống như năm 2020.

Tuy Quảng trường thánh Phêrô trống rỗng vì đại dịch Covid-19, nhưng buổi đi đàng Thánh giá này được hàng trăm triệu tín hữu trên thế giới tham dự, qua 170 đài truyền hình và các phương tiện truyền thông.

Ðàng Thánh giá tiến theo lộ trình được các ngọn lửa sáng đặt trong các chậu sành bắt đầu từ khu vực cạnh cây tháp bút ở giữa Quảng trường thánh Phêrô, với các chặng được xác định bằng ánh sáng của các ngọn đuốc.

Tại bục trên thềm đền thờ, chỉ có Ðức Thánh cha và một Ðức ông thuộc ban nghi lễ. Hai bên "lễ đài" này có khoảng 100 bạn trẻ tham dự.

Các bài suy niệm

Các bài suy niệm trong Ðàng Thánh giá năm 2021 do một nhóm các Hướng Ðạo sinh Công giáo, thuộc đoàn "Foligno I" ở miền Umbria, trung Italia và giáo xứ Các Thánh Tử Ðạo Uganda ở Roma cùng soạn.

Trong phần giới thiệu, Vatican News nói rằng: "Ðức Thánh cha Phanxicô kêu gọi các tín hữu nhìn đau khổ của nhân loại qua cái nhìn của các trẻ em và thiếu niên khi ủy thác cho các em việc soạn các bài suy nhiệm Ðàng Thánh giá năm nay.... Những lời đơn sơ và trực tiếp, ý thức trọn vẹn về ý nghĩa sự kỳ thị và hạ nhục, cũng như công lý và liên đới".

Ðoàn Hướng Ðạo sinh Foligno I gồm 21 huynh trưởng và 145 người trẻ nam nữ từ 9 đến 19 tuổi, trong khi đó từ giáo xứ Các Thánh Tử Ðạo Uganda ở Roma có 500 em nam nữ, tham dự các lớp giáo lý xưng tội lần đầu và thêm sức, cũng góp phần vào việc soạn các bài suy niệm.

Mỗi chặng trong 14 đàng Thánh giá có kèm theo một hình ảnh đơn sơ là tác phẩm của các em sống tại nhà "Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa" (Mater Divini Amoris) và "Tetto Casal Fattoria" ở Roma. Nhà Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa do các nữ tu dòng Nữ Tử Ðức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa phụ trách và hiện chăm sóc 8 trẻ em từ 3 đến 8 tuổi. Còn Tetto Casal Fattoria là một hợp tác xã nâng đỡ các trẻ em và người trẻ trong sự tăng trưởng và xây dựng một dự án trong cuộc sống.

Diễn tiến Ðàng Thánh giá

Phần suy niệm mỗi chặng đàng Thánh giá do một em đọc, trong khi một nhóm nhỏ cầm một cây Thánh giá gỗ đứng sau, có 4 người cầm đuốc sáng đi kèm, tiến qua các chặng quanh cây tháp bút ở giữa Quảng trường.

Ðức Thánh cha lắng nghe và đọc lời nguyện sau mỗi bài suy niệm, và trước khi bắt đầu chặng cuối cùng, một bé gái mang cây Thánh giá gỗ cho Ðức Thánh cha.

Cuối cùng, ngài chúc lành cho tất cả những người tham dự trực tuyến với cây Thánh giá đã được rước qua các chặng.

Buổi đi đàng Thánh giá kết thúc bằng sự im lặng cầu nguyện của Ðức Thánh cha, giống như năm 2020.

Trước khi rời Quảng trường, Ðức Thánh cha còn chào thăm ba em bé tiến lên gặp ngài.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page