Sứ điệp Phục sinh của Ðức Hồng y Charles Bo

 

Sứ điệp Phục sinh của Ðức Hồng y Charles Bo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Yangon (RVA News 02-04-2021) - "Ước gì một nước Myanmar mới an bình và thịnh vượng sẽ nảy sinh từ nấm mộ oán thù và tăm tối".

Ðó là nội dung sứ điệp Phục sinh năm 2021 của Ðức Hồng y Charles Bo, Tổng giám mục giáo phận Yangon, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Myanmar, gửi đến toàn dân trong nước. Một lễ Phục sinh được cử hành tại Myanmar bị thương tổn vì cuộc đảo chánh do nhóm quân phiệt từ ngày 1/2 năm nay, họ lên nắm quyền, lật đổ chính phủ dân cử do Liên Minh Quốc gia vì dân chủ (Nld) lãnh đạo. Từ ngày đó đến nay không có hòa bình. Nhân dân đoàn kết, đã biểu tình phản đối ôn hòa qua các đường phố chính tại các thành phố lớn trên toàn quốc chống lại cảnh cát và các lực lượng an ninh. Một cuộc chiến đấu trong hai tháng qua đã làm cho hơn 500 người bị giết, và hơn 2,500 người bị bắt giam một cách bừa bãi và độc đoán.

Trong sứ điệp, Ðức Tổng giám mục Charles Bo đã biểu lộ đau khổ mà dân tộc Myanmar đang phải chịu. Ngài viết: "Trong hai tháng qua, dân chúng đã tiến qua con đường khổ giá. Hàng trăm người đã bị giết. Máu đã đổ xuống trên đất nước thánh thiêng của chúng ta. Người trẻ và người già, thậm chí cả trẻ em, đã bị giết không chút tiếc thương. Chúng ta đã thấy những ngày đen tối. Hàng ngàn người đã bị bắt và cầm tù. Hàng ngàn người đã phải trốn chạy các cuộc bắt bớ. Hàng triệu người đang chết đói. Ðối với nhiều người, tự nhiên họ đặt câu hỏi như ông Gióp trong Kinh thánh: Thiên Chúa ở đâu? tại sao Chúa chúng ta đã hứa không quên chúng ta, dường như nay Ngài đã bỏ rơi chúng ta?"

Ðức Hồng y Bo cũng khẳng định rằng: "Lễ Phục sinh năm nay phải khởi đầu một tiến trình chữa lành đất nước này."

"Mỗi người đều được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Chiến tranh chống những người trẻ của chúng ta, giết họ trên đường phố, là một cuộc chiến chống lại phẩm giá con người. Bất kỳ ai giết người vô tội đều phải trả lẽ trước Thiên Chúa".

Ðức Hồng y Tổng giám mục Yangon cũng nói với những người sát nhân bừa bãi trên các đường phố. "Không có cơ quan quốc tế nào toàn năng như Thiên Chúa. Ðúng vậy, máu người vô tội sẽ kêu lên từ đời này sang đời khác cho đến khi công lý được thể hiện. Những gì đang làm chống lại con người sẽ không qua đi mà không bị quan sát hoặc lắng nghe. Thiên Chúa có thời gian của Ngài và không phải chỉ là một Thiên Chúa tình thương, ngài cũng là một Thiên Chúa công thẳng. Chúa đứng về phía những người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là Ngài ở cạnh những người tranh đấu cho công lý và phẩm giá con người..."

Sứ điệp của Ðức Hồng y Bo kết thúc với lời kêu gọi người trẻ hãy dùng những phương thế bất bạo động. "Các bạn đừng chết vô ích. Hãy sống lâu, nền dân chủ được củng cố. Sự ác đang suy yếu. Kẻ thù chỉ biết một ngôn ngữ là bạo lực tàn ác. Hãy làm cho ngôn ngữ ấy im bặt..."

(Sir 31-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page