Các bài giảng của Ðức Thánh cha

bằng ngôn ngữ dấu hiệu

 

Các bài giảng của Ðức Thánh cha bằng ngôn ngữ dấu hiệu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 02-04-2021) - Từ Chúa nhật Phục sinh 4 tháng 4 năm 2021, Bộ truyền thông của Tòa Thánh sẽ bắt đầu dự án tên là: "Không ai bị loại trừ" (Nessuno Escluso) để truyền đi các bài giảng, kinh Truyền tin và các buổi tiếp kiến chung của Ðức Thánh cha bằng ngôn ngữ dấu hiệu, để những người bị điếc cũng có thể theo dõi.

Dự án này đáp ứng lời kêu gọi của Ðức Thánh cha Phanxicô trong sứ điệp nhân ngày Thế giới những người khuyết tật năm 2020, qua đó ngài nói: "Tôi tái khẳng định sự cần thiết cần có những phương thế thích hợp và có thể đi tới con người hầu thông truyền đức tin. Ngoài ra, tôi cầu mong rằng các phương thế này được dành cho những người cần nhất, miễn phí bao nhiêu có thể, kể cả qua các kỹ thuật mới, những kỹ thuật này đã tỏ ra rất quan trọng đối với tất cả mọi người trong thời kỳ đại dịch".

Trong thông cáo truyền đi ngày 31 tháng 3 năm 2021, Bộ Truyền thông cho biết đây là một dịch vụ giúp những người điếc được theo dõi các buổi tiếp kiến chung và kinh Truyền tin hoặc Lạy Nữ Vương thiên đàng do Ðức Thánh cha chủ sự qua kênh YouTube đài Vatican (Vatican News). Ðặc biệt có một kênh trực tuyến với ngôn ngữ dấu hiệu bằng tiếng Ý (LIS) (https://e.va/lis) và một kênh phát lại bằng tiếng Anh (ASL) (https://e.va/asl).

Dự án này sẽ bắt đầu với sứ điệp lễ Phục sinh của Ðức Thánh cha Chúa nhật 4/4 này, có tính chất thử nghiệm và kéo dài một năm, với hy vọng nó sẽ trở thành một dịch vụ thường xuyên và bằng nhiều ngôn ngữ khác.

Cùng với kênh YouTube dành cho người điếc, trong những tháng tới đây sẽ có một ứng dụng (App) dành cho người điếc và mù, giúp họ có thể theo dõi toàn bộ nội dung của các phương tiện truyền thông Vatican. Việc dịch ra các ngôn ngữ dấu hiệu do Nữ tu Veronica Donatello phối hợp. Chị phụ trách Dịch vụ toàn quốc của Hội đồng Giám mục Italia về việc mục vụ những người khuyết tật.

(Vatican News 31-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page