Dự án "Không ai bị loại trừ"

của Bộ Truyền thông dành cho người khuyết tật

 

Dự án "Không ai bị loại trừ" của Bộ Truyền thông dành cho người khuyết tật.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 1-04-2021) - Dự án "Không ai bị loại trừ" của Bộ Truyền thông của Tòa Thánh về Ngôn ngữ ký hiệu dành cho người khiếm thính sẽ được thực hiện bắt đầu vào Lễ Phục sinh 2021.

Dự án là một kênh YouTube của Vatican News, nhằm giúp người khuyết tật giao tiếp có thể tiếp cận các bài giáo lý của Ðức Thánh Cha trong các buổi đọc Kinh Truyền Tin/Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng và các buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư hàng tuần.

Bộ Truyền thông cho biết, dự án "Không ai bị loại trừ" là sự đáp lại lời mời gọi của Ðức Thánh Cha Phanxicô trong Sứ điệp Nhân Ngày Quốc tế Người Khuyết tật năm 2020. Ðức Thánh Cha viết trong Sứ điệp: "Tôi nhắc lại cần phải cung cấp các phương tiện phù hợp và dễ tiếp cận để loan truyền đức tin. Tôi cũng ước mong các phương tiện này sẽ được cung cấp miễn phí cho những người cần chúng. Và điều này cũng được thể hiện qua các công nghệ mới, đã được chứng minh là rất quan trọng đối với tất cả mọi người trong thời điểm đại dịch này".

Theo Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, đây là một dịch vụ sẽ cung cấp khả năng tiếp cận các bài giáo lý của Ðức Thánh Cha diễn ra vào thứ Tư hàng tuần và Kinh Truyền Tin/Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng cho những người khuyết tật về giao tiếp. Dịch vụ này sẽ được cung cấp qua kênh YouTube của Vatican News. Ðặc biệt, một kênh trực tiếp sẽ được cung cấp cho bản dịch Ngôn ngữ ký hiệu Ý (https://e.va/lis) và một kênh Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (https://e.va/asl)

Dự án sẽ bắt đầu với Sứ điệp Phục sinh Urbi et Orbi vào Chúa nhật ngày 4 tháng 4 năm 2021, mang tính chất thử nghiệm và kéo dài trong một năm, với hy vọng có thể trở thành một kênh phát bình thường bằng nhiều ngôn ngữ. Cùng với kênh YouTube dành riêng cho người khuyết tật trong giao tiếp, một ứng dụng có thể tiếp cận dành cho người khuyết tật về giác quan sẽ được thực hiện trong những tháng tới, cho phép sử dụng tích hợp nội dung truyền thông của Vatican, đặc biệt chú ý đến người khiếm thị và người mù cũng như với các khuyết tật về giao tiếp.

Dự án được thực hiện nhờ sự hợp tác và hỗ trợ tài chính của Viện người khiếm thính Pio ở Milan, CBM Ý - Kitô giáo truyền giáo cho người mù trên thế giới, Radio Freunde von Vatikan và Trung tâm người khiếm thính Thánh Phanxicô Borgia ở Chicago.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page