Các nhà thờ Slovenia bị đóng cửa

trong Tuần thánh và Phục sinh

 

Các nhà thờ Slovenia bị đóng cửa trong Tuần thánh và Phục sinh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Ljubljana(RVA News 01-04-2021) - Các thánh đường tại Cộng hòa Slovenia bị đóng cửa, không được cử hành các lễ nghi thứ Sáu Tuần thánh và Phục sinh, vì con số các ca nhiễm Coronavirus gia tăng mạnh tại nước này.

Hôm 27 tháng 3 năm 2021, chính phủ Slovenia đã tăng cường các biện pháp chống Covid-19, từ ngày 1 đến 12 tháng 4 năm 2021: phần lớn các cửa tiệm, các cơ sở văn hóa và tôn giáo bị đóng cửa trong thời gian 12 ngày vừa nói. Các trường học phải dạy trực tuyến. Ngoại trừ Chúa nhật Phục sinh, dân chúng Slovenia phải ở trong nhà. Chỉ có những người ở trong tình trạng khó khăn mới có thể được trợ giúp về mục vụ theo thể thức cá nhân.

Slovenia có hai triệu dân cư, trong đó 1 triệu 623 ngàn người là tín hữu Công giáo, tương đương với 78% dân số.

(KNA 29-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page