Quỹ Thánh Giuse ở Milano

giúp năm triệu Euro cho gần 2 ngàn 500 gia đình

 

Quỹ Thánh Giuse ở Milano giúp năm triệu Euro cho gần 2 ngàn 500 gia đình.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Milano (RVA News 01-04-2021) - Trong mười hai tháng qua, Quỹ Thánh Giuse thuộc Tổng giáo phận Milano, bắc Italia, đã giúp đỡ gần năm triệu Euro cho khoảng 2,500 gia đình gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19.

Trong công trình này, Tổng giáo phận Milano được sự cộng tác của Thành phố Milano ở địa phương.

Sáng ngày 30 tháng 3 năm 2021, kết quả hoạt động trong mười hai tháng qua của Quỹ Thánh Giuse được trình bày tại hội trường của tòa Tổng giám mục Milano, trước sự hiện diện của Ðức Tổng giám mục Mario Delpini và thị trưởng Giuseppe Sala của thành Milano, cùng với một số chức sắc khác.

Từ tháng Ba năm 2020 đến nay, Quỹ Thánh Giuse ở Milano đã giúp 4 triệu 924 ngàn Euro cho 2,454 người bị thất nghiệp hoặc đồng lương bị giảm sút vì đại dịch Covid-19. Phần lớn những người bị thương tổn vì đại dịch xin giúp đỡ là những người làm việc trong lãnh vực các quán ăn và khách sạn, các gia đình có con nhỏ.

Số vốn ban đầu của ngân quỹ gồm hai triệu Euro của giáo phận và hai triệu Euro của thành phố Milano, sau đó có thêm số tiền do các ân nhân khác giúp.

Trong kỳ đại dịch này, Ngân quỹ thánh Giuse trở thành một phương thế trợ giúp kinh tế chống nghèo đói giúp đỡ dân nghèo về nhiều phương diện, kể cả việc tìm kiếm công ăn việc làm.

Milano là giáo phận lớn nhất tại Âu châu với hơn năm triệu tín hữu Công giáo và 1,110 giáo xứ.

(Vatican News 30-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page