Ngoại trưởng Tòa Thánh

giải thích sự im lặng về Hong Kong

 

Ngoại trưởng Tòa Thánh giải thích sự im lặng về Hong Kong.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 27-03-2021) - Ngoại trưởng Tòa Thánh, Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher, giải thích tại sao Tòa Thánh không đưa ra những lời tuyên bố to lớn về phong trào đòi dân chủ tại Hong Kong, vì những lời tuyên bố như vậy không đưa tới một sự thay đổi tích cực.

Nhiều người ghi nhận rằng khác với trường hợp Hong Kong và những người Uighurs ở Tân Cương bên Trung Quốc, Ðức Thánh cha Phanxicô không nói mạnh như trường hợp những cuộc đàn áp tại Myanmar, quốc gia mà ngài viếng thăm hồi năm 2017.

Trả lời cuộc phỏng vấn của báo The Standard ở Hong Kong, hôm 25 tháng 3 năm 2021, Ðức Tổng giám mục Gallagher, người Anh nói: "Tôi nghĩ bạn thấy rõ Tòa Thánh không có một chính sách ngoại giao tố giác các vụ lạm dụng nhân quyền ở các nơi trên thế giới".

Về sự im lặng của Tòa Thánh trước tình trạng Hong Kong, Ðức Tổng giám mục ngoại trưởng Tòa Thánh nói: "Cộng đồng Công giáo tại Hong Kong có lập trường khác nhau về chính trị. Một bên là những người ủng hộ Bắc Kinh, nhưng cũng có những người muốn có nhiều tự do hơn và nhiều luật trừ cho Hong Kong hơn. Chúng tôi tìm cách làm việc với Giáo hội địa phương và thực hiện những gì có thể làm theo cách thức đó. Tôi nghĩ bạn sẽ hỏi đâu là công hiệu của một tuyên ngôn? Tuyên ngôn ấy có tạo nên một sự thay đổi tích cực, hay làm cho tình thế thêm phức tạp cho Giáo hội địa phương và cho các quan hệ với Tòa Thánh? Hiện thời, chúng tôi cảm thấy thái độ của Tòa Thánh là một lối tiếp cận đúng".

(TheStandard 20210325)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page