Chương trình Tuần thánh 2021 tại Roma

 

Chương trình Tuần thánh 2021 tại Roma.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 25-03-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô chuẩn bị cử hành Tuần thánh lần thứ hai tại Roma trong tình trạng giới nghiêm vì đại dịch Covid-19.

Theo thông cáo được Phòng báo chí Tòa Thánh công bố hôm 23 tháng 3 năm 2021:

Chúa nhật Lễ Lá, 28 tháng 3 năm 2021, Ðức Thánh cha sẽ cử hành thánh lễ lúc 10 giờ rưỡi tại Bàn thờ Ngai tòa, trong khu vực phía đầu Ðền thờ thánh Phêrô.

Thánh lễ sáng thứ Năm Tuần Thánh, 1 tháng 4 năm 2021 lúc 10 giờ, cũng tại khu vực Bàn thờ Ngai tòa do Ðức Thánh cha chủ sự. Và lễ chiều thứ Năm Tuần thánh lúc 6 giờ do Ðức Hồng y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng y đoàn chủ sự và không có sự hiện diện của Ðức Thánh cha.

Thứ Sáu Tuần thánh, 2 tháng 4 năm 2021, Ðức Thánh cha sẽ chủ sự buổi tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa Giêsu, lúc 6 giờ chiều tại Ðền thờ thánh Phêrô. Ba giờ sau đó, ngài chủ sự buổi Ði Ðàng Thánh giá trọng thể lúc 9 giờ tối tại Quảng trường thánh Phêrô và được truyền đi qua hệ thống truyền hình thế giới, Mondovisione.

Các bài suy niệm trong Ðàng Thánh giá này do một nhóm các hướng đạo sinh Công giáo thuộc đoàn "Foligno I" ở miền Umbria trung Italia và giáo xứ Các Thánh Tử Ðạo Uganda soạn. Cái nhìn của các trẻ em và thiếu niên sẽ là "những lời đơn sơ và trực tiếp, ý thức trọn vẹn về ý nghĩa sự kỳ thị và hạ nhục, cũng như công lý và liên đới". Ðoàn hướng đạo sinh Foligno I gồm 21 huynh trưởng và 145 người trẻ nam nữ từ 9 đến 19 tuổi, trong khi đó từ giáo xứ Các Thánh Tử Ðạo Uganda có 500 em nam nữ tham dự các lớp giáo lý xưng tội lần đầu và thêm sức, cũng góp phần vào việc soạn các bài suy niệm.

Thứ Bảy Tuần thánh, 3 tháng 4 năm 2021, lễ Vọng Phục sinh sẽ được Ðức Thánh cha cử hành tại Bàn thờ ngai Tòa trong Ðền thờ Thánh Phêrô lúc 7 giờ rưỡi tối, và sáng Chúa Nhật, 4 tháng 4 năm 2021, Chúa nhật Phục Sinh, Ðức Thánh cha sẽ cử hành thánh lễ Phục sinh lúc 10 giờ sáng, với phép lành kèm theo ơn Toàn xá cho Roma và toàn thế giới.

Trưa thứ Hai Phục sinh, Ðức Thánh cha sẽ chủ sự kinh Truyền tin trực tuyến từ Thư Viện trong dinh Tông Tòa.

(Vatican News 23-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page