Ðức Thánh cha giảm lương

các hồng y và nhân viên Tòa Thánh

 

Ðức Thánh cha giảm lương các hồng y và nhân viên Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 25-03-2021) - Hôm 24 tháng 3 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã ban hành tự sắc cắt giảm lương của các hồng y, giáo sĩ, tu sĩ nhân viên để giảm bớt chi phí nhân sự của Tòa Thánh, quốc gia thành Vatican và các cơ quan liên hệ.

Theo dự kiến, ngân sách năm 2021 của Tòa Thánh sẽ bị thiếu hụt 50 triệu Euro, và nếu không tính đồng tiền thánh Phêrô, do các tín hữu đóng góp thì sẽ hụt 80 triệu Euro. Tình trạng này càng trầm trọng hơn do đại dịch Covid-19.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2021, các hồng y ở Roma bị giảm lương 10% so với lương cuối cùng.

Các vị lãnh đạo các cơ quan Tòa Thánh như Bộ trưởng và Tổng thư ký bị giảm lương căn bản 8%, không tính phụ cấp đắt đỏ và thâm niên cho đến nay.

Các giáo sĩ và tu sĩ ở cấp cao C2 và C3, và trong mười bậc lương, bị giảm lương 3% theo mức lương chót.

Ngoài ra, trong khoảng từ 1 tháng 4 năm 2021 đến 31 tháng 3 năm 2022, sẽ ngưng tính thâm niên hai năm một nấc cho các giáo sĩ và tu sĩ, cũng như cho tất cả các nhân viên hợp đồng, từ cấp bốn đến cấp mười.

Các quyết định trên đây của Ðức Thánh cha có hiệu lực ngay và bãi bỏ những qui luật trái ngược.

(Rei 24-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page