Ðức Hồng y Rai bày tỏ hy vọng

từ cuộc gặp gỡ giữa tổng thống và thủ tướng Liban

 

Ðức Hồng y Rai bày tỏ hy vọng từ cuộc gặp gỡ giữa tổng thống và thủ tướng Liban.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Beirut (RVA News 24-03-2021) - Ðức Hồng y Béchara Rai, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Maronite, bày tỏ hy vọng có kết quả tích cực từ cuộc gặp gỡ hôm 22 tháng 3 năm 2021, giữa tổng thống Michael Aoun và thủ tướng được chỉ định Saad Hariri.

Trong bài giảng thánh lễ Chúa nhật 21 tháng 3 năm 2021, Ðức Hồng y Rai bày tỏ lập trường trên đây và tái phê bình lãnh tụ phe Hezbollah, ông Sayyed Hassan Nasrallah, vì tiếp tục cản trở việc thành lập chính phủ mới cho Liban. Ðức Hồng y nói: "Một chính phủ cho Liban và cho mọi người dân Liban không đòi quá 24 tiếng đồng hồ để được thành lập. Nhưng có người tiếp tục chống lại việc thành lập hội đồng nội các mới, với những "cuộc xung đột về miền, những trò chơi giữa các nước, và muốn thay đổi chế độ và sự kiểm soát quyền bính và đất nước. Tất cả những điều đó rốt cục chỉ gia tăng sự chia rẽ trong dân chúng và nhà cầm quyền, xô đẩy đất nước đến tình trạng hỗn độn".

Ngoài ra, Ðức Hồng y Rai cũng kêu gọi các nước Arập và Tây phương, bạn của Liban hãy chứng tỏ tình liên đới và trợ giúp vật chất cũng như nhân sự cho nhân dân Liban, đang bị nạn hạn hán và giới lãnh đạo cầm quyền đe dọa. Ngài nói: "Chúng ta không được nối kết việc giúp đỡ dân chúng với việc thành lập chính phủ, với phủ tổng thống hoặc với việc cung cấp võ khí bất hợp pháp".

(Asia News 22-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page