Ðức Sứ thần Tòa Thánh tại Liban

hội kiến với tổng thống

 

Ðức Sứ thần Tòa Thánh tại Liban hội kiến với tổng thống.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Beirut (23-03-2021) - Hôm 19 tháng 3 năm 2021, Sứ thần Tòa Thánh tại Liban, Ðức Tổng giám mục Joseph Spiteri, đã được tổng thống Michael Aoun tiếp kiến, và cho biết Tòa Thánh mong mỏi Liban sớm thành lập được chính phủ và thi hành những cải tổ để chiến đấu chống nạn tham nhũng tại Liban đang bị khủng hoảng trầm trọng.

Ðức Sứ thần Tòa Thánh cũng cho biết trong bối cảnh đó, ngày giờ cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Liban chưa được xác định.

Tuyên bố với giới báo chí sau cuộc hội kiến với tổng thống Michel Aoun, Ðức Tổng giám mục Spiteri nói: "Trong cuộc hội kiến, tôi đã bày tỏ mong ước có một giải pháp mau lẹ cho việc thành lập chính phủ. Tòa Thánh ủng hộ việc thành lập một hội đồng nội các và áp dụng chương trình cải tổ, không quên cuộc chiến đấu chống nạn tham nhũng."

Từ bảy tháng nay, Liban bị khủng hoảng và các đảng phái ở quốc hội không thỏa thuận được với nhau để thành lập một chính phủ mới, vì sự giằng co chính trị giữa tổng thống Aoun, và thủ tướng được chỉ định, ông Saad Hariri. Cộng đồng quốc tế đặt điều kiện phải có một chính phủ mới thì mới có thể giúp đỡ tài chánh cho Liban.

Ngoài ra, Ðức Sứ Thần Spiteri cũng nói với giới báo chí rằng mặc dù Ðức Thánh cha bày tỏ ý muốn viếng thăm Liban, nhưng chưa có ngày giờ nào được xác định cho cuộc viếng thăm. Chính Liban chúng ta phải chuẩn bị cho cuộc viếng thăm đó.

(L'Orient Le Jour 21-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page