Các cử hành phụng vụ của Ðức Thánh Cha

trong Tuần Thánh

 

Các cử hành phụng vụ của Ðức Thánh Cha trong Tuần Thánh.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 23-03-2021) - Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố chương trình các lễ nghi Tuần Thánh do Ðức Thánh Cha chủ sự từ Chúa nhật Lễ Lá đến thứ Hai sau lễ Phục Sinh, với các hạn chế do Covid.

Theo thông báo chi tiết của Phòng Báo chí Tòa Thánh vào chiều thứ Ba 23 tháng 3 năm 2021, mỗi buổi cử hành phụng vụ Tuần Thánh sẽ diễn ra với sự hiện diện hạn chế của các tín hữu trong việc tôn trọng các biện pháp y tế đã được quy định.

Chúa Nhật Lễ Lá, Lễ Truyền Dầu, Tam Nhật Vượt Qua và lễ Phục Sinh sẽ được cử hành tại bàn thờ Ngai tòa thánh Phêrô, bên trong đền thờ, nghĩa là bàn thờ phía sau bàn thờ tuyên xưng đức tin.

Chúa nhật Lễ Lá, 28 tháng 03 năm 2021: Thánh lễ do Ðức Thánh Cha chủ sự sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ 30.

Thứ Năm Tuần Thánh, 01 tháng 04 năm 2021: Vào lúc 10 giờ, Ðức Thánh Cha sẽ chủ sự Lễ Truyền Dầu. Và buổi chiều, vào lúc 18 giờ Lễ Tiệc Ly, chưa chắc chắn Ðức Thánh Cha sẽ chủ sự; nếu ngài không chủ sự thì Ðức Hồng y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng y đoàn sẽ chủ sự Thánh Lễ.

Thứ Sáu Tuần Thánh 02 tháng 04 năm 2021: Vào lúc 18 giờ, Ðức Thánh Cha cử hành Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa. Và vào lúc 21 giờ, Ðức Thánh Cha chủ sự buổi ngắm Ðàng Thánh Giá tại thềm đền thờ Thánh Phêrô.

Thứ Bảy 03 tháng 04 năm 2021: Vào lúc 19 giờ 30, Ðức Thánh Cha sẽ chủ sự Thánh lễ Vọng Phục sinh.

Chúa nhật Phục sinh, 04 tháng 04 năm 2021: Vào lúc 10 giờ, Ðức Thánh Cha sẽ chủ sự Thánh lễ Chúa Nhật Phục sinh. Sau Thánh lễ, Ðức Thánh Cha sẽ ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi.

Thứ Hai, 05 tháng 4 năm 2021: Vào lúc 12 giờ, Ðức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin tại Thư viện Dinh Tông tòa.

Như vậy, theo chương trình trên, năm 2021 vào sáng thứ Năm Tuần Thánh 1 tháng 4 năm 2021 sẽ có Thánh lễ Truyền Dầu. Năm 2020, do đại dịch, Ðức Thánh Cha không cử hành Thánh lễ Truyền Dầu, và Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích cho phép các Giáo phận có thể dời Thánh lễ Truyền Dầu sang một ngày khác.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page