Ðức Thánh cha yêu cầu dùng dinh thự Laterano

vào mục đích văn hóa, bảo tàng

 

Ðức Thánh cha yêu cầu dùng dinh thự Laterano vào mục đích văn hóa, bảo tàng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 18-03-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô yêu cầu dùng dinh thự Laterano, cạnh Ðền thờ thánh Gioan Laterano vào các mục tiêu văn hóa và bảo tàng.

Dinh thự này xưa kia là dinh Giáo hoàng trong mười thế kỷ cho đến khi Ðức Giáo hoàng di chuyển sang Avignon, bên Pháp hồi thế kỷ XIV. Sau này, một phần dinh thự này được dùng làm Tòa Giám quản Roma. Một phần khác được dùng làm bảo tàng viện cho đến thập niên 1970 và các tác phẩm nghệ thuật được chuyển về Bảo tàng viện Vatican. Hiện nay, trong dinh thự có một phần được gọi là Bảo tàng viện lịch sử Vatican, trong đó có chân dung các vị Giáo hoàng, kỷ niệm về các quân đoàn cũng như các vật dụng của các Giáo hoàng không còn sử dụng nữa.

Trong thư đề ngày 20 tháng 2 năm 2021 gửi đến Ðức Hồng y Angelo De Donatis, Giám quản Roma, và được công bố hôm 16 tháng 3 năm 2021, Ðức Thánh cha viết: "Giáo hội qua các thế kỷ vẫn luôn hoạt động để thăng tiến thành quả thiên tài và tài năng nổi bật của các nghệ sĩ, thường là chứng tá về kinh nghiệm về đức tin và như một phương thế để tôn vinh Thiên Chúa. Hoạt động ấy của Giáo hội không những vì lòng yêu mến nghệ thuật, nhưng cũng để bảo tồn gia sản văn hóa, đứng trước những thách đố và nguy cơ các tác phẩm nghệ thuật ấy có thể bị mất chức năng và giá trị quí báu".

Vì thế, trong tư cách là Giám mục Roma, Ðức Thánh cha cho biết ngài cảm thấy có nghĩa vụ làm cho các gia sản nghệ thuật ấy có thể được quần chúng viếng thăm. Vì thế, ngài ủy thác cho Ðức Hồng y Giám quản làm sao để dinh thự Laterano và toàn thể các nhà cạnh Ðền thờ thánh Gioan Laterano được dùng vào các hoạt động bảo tàng và văn hóa.

Dinh thự Laterano và toàn thể Vương cung thánh đường cạnh đó thuộc vào các tài sản của Tòa Thánh, ngoài lãnh thổ Vatican. Khu vực này hiện được dùng làm các văn phòng của tòa Giám quản Roma, công chúng không được lui tới. Nay Ðức Thánh cha yêu cầu dùng Dinh thự này vào mục đích văn hóa và viện bảo tàng.

(Rei 16-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page