Ðức Thánh Cha cho phép sử dụng

các tòa nhà liền kề đền thờ Gioan Laterano

cho mục đích văn hóa

 

Ðức Thánh Cha cho phép sử dụng các tòa nhà liền kề đền thờ Gioan Laterano cho mục đích văn hóa.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 17-03-2021) - Trong lá thư đề ngày 20 tháng 2 năm 2021, gửi đến Ðức Hồng y Angelo De Donatis, giám quản giáo phận Roma, được công bố hôm 16 tháng 3 năm 2021, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã cho phép sử dụng các tòa nhà liền sát với đền thờ Gioan Laterano làm bảo tàng viện và cho các hoạt động văn hóa dưới nhiều hình thức và nội dung khác nhau.

Ðầu lá thư Ðức Thánh Cha nêu bật nỗ lực của Giáo hội "để quảng bá những gì là thành quả của tài nghệ và kỹ năng tuyệt vời của các nghệ sĩ, thường là bằng chứng cho những kinh nghiệm về đức tin và như những công cụ để tôn vinh Thiên Chúa." Ngài khẳng định: "Ðiều này được thực hiện không chỉ vì tình yêu nghệ thuật mà còn để bảo vệ di sản văn hóa trước những thách thức và nguy cơ có thể làm mất đi chức năng và giá trị của nó."

Ðức Thánh Cha lưu ý: "Trách nhiệm đặc biệt này, đi kèm với sự quan tâm cẩn thận, xem các nơi chốn, các dinh thự và các tác phẩm là biểu hiện của tinh thần con người và là một phần không thể thiếu của văn hóa nhân loại". Với trách nhiệm này, Ðức Thánh Cha nhận định, những vị tiền nhiệm của ngài truyền chúng lại qua các thế hệ khác nhau, và làm việc để bảo tồn chúng, và để các du khách và học giả có thể tiếp cận chúng."

Ðức Thánh Cha viết tiếp trong thư rằng ngày nay ngài cũng dấn thân trong việc làm cho vẻ đẹp cũng như giá trị của các đồ vật và di sản nghệ thuật được giao phó cho ngài bảo vệ được thưởng thức.

Vì những lý do trên, với ý thức rõ về bản chất mà dòng thời gian và các sự kiện lịch sử gán cho toàn bộ khu vực, Ðức Thánh Cha chỉ định các tòa nhà gắn liền với đền thờ Gioan Laterano được dùng cho mục đích văn hóa.

Ðức Thánh Cha cũng ủy thác khu vực cho Tòa Giám quản Roma để làm bảo tàng viện và các hoạt động văn hóa dưới nhiều hình thức và nội dung khác nhau, điều phối những sắp xếp cần thiết, đảm bảo chắc chắn theo các truyền thống nghệ thuật cao quý mà Giáo hội Công giáo tự hào (Hiệp ước Lateran, điều 16). (CSR_1930_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page