Sinh hoạt Tuần thánh 2021 tại Tòa Thánh

 

Sinh hoạt Tuần thánh 2021 tại Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 16-03-2021) - Tòa Thánh đang chuẩn bị tiến hành các sinh hoạt tôn giáo, đặc biệt là Tuần thánh, giống như năm 2020 vì tình hình y tế ngặt nghèo, vì sự lan lây mạnh của Coronavirus.

Theo lệnh của chính phủ Italia, dựa trên các đề nghị của nhà chức trách y tế, từ ngày 15 tháng 3 năm 2021 cho đến ngày 6 tháng 4 năm 2021, tức là thứ Ba sau lễ Phục sinh, mười một miền tại Italia, trong đó có miền Lazio với thành Roma, bị xếp vào các vùng màu đỏ, vì mức lan lây Covid-19 lên tới cao độ. Cụ thể là phải tuân hành các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt: khi đi ra ngoài, dân chúng phải mang theo giấy xác nhận mình đi công việc cần và được phép, nếu vi phạm sẽ bị phạt từ 400 đến 3,000 Euro.

Trong số các biện pháp hạn chế, các bảo tàng viện, trong đó có Viện Bảo tàng Vatican, và các rạp hát bị đóng cửa; các tiệm ăn chỉ được bán cho khách hàng đặt đồ ăn và mang về nhà, hoặc được giao hàng tại gia, các trường học các cấp phải học trực tuyến, v.v. Các tín hữu được tự do đến các nơi thờ phượng gần gia cư của mình.

Tình hình tại nội thành Vatican khác hẳn, vì hầu hết các dân cư và nhân viên Vatican, cũng như ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh đã được chích ngừa vắc xin Pfizer hồi cuối tháng Hai năm 2021, nên không có thêm ca nhiễm nào.

Chúa nhật Lễ lá và Tam nhật thánh năm 2020, thứ Năm, thứ Sáu, và thứ Bảy Tuần thánh, Ðức Thánh cha chủ sự thánh lễ và các lễ nghi tại Ðền thờ thánh Phêrô, nhưng chỉ có khoảng 30 người tham dự. Sáng ngày lễ Phục sinh năm 2020, Ðức Thánh cha chủ sự thánh lễ cũng tại Ðền thờ và ban trưa ngài công bố Sứ điệp Phục sinh tại bàn thờ chính, với khoảng 30 người, trước khi ban phép lành Tòa Thánh với ơn toàn xá cho Roma và toàn thế giới.

Chưa có thông báo của Ban nghi lễ phụng vụ của Ðức Thánh cha về các buổi lễ Tuần thánh 2021.

(14-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page