Ðức Hồng y Charles Bo kêu gọi

làm tuần cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc

 

Ðức Hồng y Charles Bo kêu gọi làm tuần cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Yangon (RVA News 15-03-2021) - Ðức Hồng y Charles Bo, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu, mời gọi các tín hữu tham gia tuần cầu nguyện cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, từ ngày 23 đến 30 tháng 5 năm 2021.

Hồi năm 2007, trong lá thư gửi Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, Ðức Thánh cha Biển Ðức XVI đã ấn định ngày 24 tháng 5, lễ Ðức Mẹ Phù Hộ các tín hữu là ngày thế giới cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc.

Trong thông báo ngày 14 tháng 3 năm 2021, Ðức Hồng y Charles Bo, dòng Don Bosco, cũng là Tổng giám mục giáo phận Yangon bên Myanmar, viết: "Chúng ta cần cầu xin Ðức Mẹ Xà Sơn [tại Ðền Thánh gần Thượng Hải] bảo vệ toàn thể nhân loại và phẩm giá của mỗi người tại Trung Quốc, như kinh nguyện của Ðức Giáo hoàng Biển Ðức, trong niềm tin, cậy, mến. Thực vậy, chúng ta được nhắc nhở rằng toàn thể đạo lý xã hội của Hội thánh phát triển nguyên tắc khẳng định phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người".

Ðức Giáo hoàng Biển Ðức cũng khẳng định lòng yêu mến đối với nhân dân Trung Quốc, lòng tôn trọng đối với nền văn hóa cổ kính và sự phát triển kinh tế ngoại thường. Và Ðức Hồng y Bo viết: "Tôi hy vọng rằng trong khi Trung Quốc tiếp tục nổi lên như một cường quốc hoàn vũ, nước này có thể trở thành một lực lượng bênh vực điều thiện và bảo vệ các quyền của những người dễ bị tổn thương nhất và bị gạt ra ngoài lề trên thế giới"

Theo Ðức Hồng y Charles Bo, từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19, nhân dân Trung Quốc đã đương đầu với những thách đố gia tăng, có ảnh hưởng tới tất cả chúng ta. Ðiều rất đúng là chúng ta không phải chỉ cầu cho Giáo hội nhưng còn cho tất cả mọi người tại Cộng hòa nhân dân Trung Quốc".

(Ucanews 14-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page