Ðức Hồng Y Bo mời gọi các tín hữu

cầu nguyện cho người Công giáo ở Trung Quốc

 

Ðức Hồng Y Bo mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho người Công giáo ở Trung Quốc.

Ngọc Yến

Yangon (Vatican News 15-03-2021) - Ðức Hồng y Charles Bo, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu mời gọi các tín hữu dành một tuần cầu nguyện cho người Công giáo ở Trung Quốc, để quốc gia này phát triển không chỉ về mặt kinh tế nhưng còn cả về nhân phẩm.

Ðức Hồng y Bo nhắc lại thư của Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI gửi cho người Trung Quốc, trong đó ngài nói về việc thiết lập một ngày cầu nguyện vào ngày 24 tháng 5, và đề nghị trong tuần từ ngày 23 đến 30 tháng 5, toàn thể Giáo hội Á châu cầu nguyện cho ý chỉ này.

"Chúng ta hãy cầu xin Ðức Trinh Nữ Xà Sơn bảo vệ tất cả nhân loại và phẩm giá của người dân Trung Quốc", Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu viết và nhắc lại rằng, nhiều nơi trên thế giới đang gặp khó khăn, nhưng tinh thần liên đới nhắc nhở chúng ta không chỉ nghĩ đến chính mình nhưng cần cầu nguyện và gần gũi với người khác.

Ðức Hồng y giải thích rằng một tuần cầu nguyện là dấu chỉ tôn trọng và tình thương mến đối với người dân Trung Quốc và lịch sử của quốc gia này. Nhờ đó Trung Quốc có thể trở thành một lực lượng của điều tốt lành và bảo vệ quyền của những người dễ bị tổn thương và bị gạt ra bên lề xã hội.

Ðức Hồng y kết thúc với lời kêu gọi mạnh mẽ gửi đến các tín hữu trên thế giới cùng hiệp nhất cầu nguyện trong tuần lễ cho Giáo hội và người dân Trung Quốc, trong sự hiệp thông với Ðức Thánh Cha Phanxicô, Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức và toàn thể Giáo hội, để nguyện xin Ðức Maria, Mẹ Trung Quốc và Á châu nâng đỡ các tín hữu để họ không sợ nói về Thiên Chúa trong thế giới, và luôn làm chứng tá cho niềm tin của tình yêu này, luôn gắn chặt vào đá tảng Phêrô.

Hiện Ðức Hồng y Bo cũng đang cố gắng làm trung gian hòa giải giữa lực lượng quân sự, người dân và đảng chiến thắng cuộc bầu cử, Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ của bà Aung San Suu Kyi. (Acistampa 14/3/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page