Ðức Tổng giám mục Ganswein

nói về sức khỏe của Ðức Biển Ðức XVI

 

Ðức Tổng giám mục Ganswein nói về sức khỏe của Ðức Biển Ðức XVI.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 13-03-2021) - Ðức Tổng giám mục Georg Ganswein cho biết Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI, 94 tuổi, vẫn rất minh mẫn về tinh thần nhưng sức khỏe thể lý ngày càng suy yếu.

Tuyên bố với trang mạng RomeReports (Tường trình Roma) truyền đi hôm 10 tháng 3 năm 2021, Ðức Tổng giám mục bí thư riêng của Ðức Biển Ðức XVI nói: "Ðức Biển Ðức XVI rất yếu về thể lý và giọng nói của ngài ngày càng yếu hơn, nhưng năng lực của đôi mắt, sức mạnh và cường độ của tâm trí ngài thật là không thể tưởng tượng được".

Ðức Tổng giám mục Ganswein nói thêm rằng Ðức Biển Ðức không ngờ mình sống lâu như vậy, ngài không tưởng tượng là "cần nhiều thời gian như thế để đi, từ khi ngài chấm dứt nhiệm vụ Giáo hoàng cho đến khi gặp thánh Phêrô ở cổng [thiên đàng]".

Ðức Tổng giám mục cũng kể rằng Ðức Biển Ðức XVI vẫn dùng bữa tối với các chị giúp việc và khi Ðức Tổng nói: "Thưa Ðức Thánh cha, ngài ăn ít quá!", Ðức Biển Ðức XVI đáp: "Ðúng vậy, tôi ăn không thấy ngon nữa. Tôi ăn nhưng tôi không đói".

Ban sáng ngài vào nhà nguyện để dự lễ. Ngài không đứng được, nhưng ngồi trên xe lăn và đồng tế với Ðức Tổng giám mục bí thư.

(RomeReports.com 10-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page