Kỷ niệm tám năm Giáo hoàng

của Ðức Thánh cha Phanxicô

 

Kỷ niệm tám năm Giáo hoàng của Ðức Thánh cha Phanxicô.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 13-03-2021) - Hôm 13 tháng 3 năm 2021 là kỷ niệm tám năm Ðức Phanxicô được bầu làm Giáo hoàng và cũng là lễ nghỉ tại Vatican.

Không có lễ mừng đặc biệt nào được cử hành. Nhiều bài báo đã kể lại những điểm nổi bật của Ðức Thánh cha trong tám năm qua. Có những bài nhắc đến những con số trong tám năm của triều đại Giáo hoàng:

Ðức Thánh cha Phanxicô đã tròn 84 tuổi ngày 17 tháng 12 năm 2020, so với Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II, là vị được 66 tuổi khi tròn tám năm Giáo hoàng. Còn Ðức Biển Ðức XVI, ngài được 85 tuổi thì từ nhiệm sau 7 năm làm Giáo hoàng.

Trong tám năm qua, Ðức Thánh cha đương kim đã bổ nhiệm 95 Hồng y, trung bình mỗi năm 13 vị, trong số này có 73 Hồng y cử tri, chiếm 60% số Hồng y cử tri trong mật nghị bầu Giáo hoàng, nếu tiến hành bây giờ. Trong 27 năm Giáo hoàng, Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm 233 Hồng y, trung bình mỗi năm 8 vị, còn Ðức Biển Ðức XVI bổ nhiệm 90 Hồng y trong 7 năm Giáo hoàng, trung bình 13 vị mỗi năm.

Ðức Thánh cha Phanxicô đã thực hiện 33 chuyến tông du tại nước ngoài, hơn nhiều so với 25 chuyến của Ðức Biển Ðức XVI và ít hơn nhiều so với 104 chuyến tông du của Ðức Gioan Phaolô II.

Ðức Thánh cha đương kim đã công bố ba thông điệp, nhưng chỉ có hai thông điệp thực sự là của ngài, vì thông điệp đầu tiên "Lumen Fidei", đúng ra là của Ðức Biển Ðức XVI để lại, ngài đã viết ba thông điệp. Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II công bố 14 thông điệp.

Ðức Thánh cha Phanxicô công bố 39 tự sắc, nhiều nhất so với hai vị tiền nhiệm: 13 tự sắc do Ðức Biển Ðức XVI và 32 do Ðức Gioan Phaolô II.

Dưới triều đại của Ðức Thánh cha đương kim, số tín hữu Công giáo trên thế giới tăng thêm 75 triệu người, tính đến năm 2018 và theo thống kê được công bố hồi tháng Ba năm ngoái. Năm 2018, tổng số dân Công giáo trên hoàn cầu là một tỷ 329 triệu người.

Ðức Thánh cha Phanxicô đã tôn phong 899 vị thánh mới, trong đó có 813 vị tử đạo, tại thành Otranto nam Italia, bị quân Hồi giáo Ottomans giết năm 1480 và được phong thánh năm 2013, 29 vị khác tử đạo năm 1645 tại Brazil, 57 vị còn lại là những cuộc phong những vị thánh riêng rẽ. Ðức Biển Ðức XVI chỉ phong 45 vị thánh, trong 7 năm và Ðức Gioan Phaolô II phong 217 vị riêng, nếu không kể các nhóm: 103 vị tử đạo Ðại Hàn, 117 thánh tử đạo Việt Nam, 17 vị tại Philippines, 120 vị tử đạo tại Trung Hoa, 25 vị tại Mêhicô.

Sau cùng, cho đến nay Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiến hành ba Thượng Hội đồng Giám mục: một về gia đình gồm hai phần, một về giới trẻ và một về miền Amazonia.

(Aleteia.org 13-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page