Ðại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc

kêu gọi giúp các nước nghèo vì đại dịch

 

Ðại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi giúp các nước nghèo vì đại dịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Genève (RVA News 13-03-2021) - Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Genève, Thụy Sĩ, Ðức Tổng giám mục Ivan Jurkovic, kêu gọi cộng, đồng quốc tế đừng im lặng trước bao nhiêu đau khổ và nghịch cảnh tại các nước nghèo vì đại dịch.

Trong bài tham luận hôm 10 tháng 3 năm 2021, tại tổ chức thế giới về thương mại, Ðức Tổng giám mục Jurkovic nhận định rằng: "Ðại dịch Covid-19 đang đòi toàn thể cộng đồng quốc tế đưa ra một lập trường trách nhiệm. Hơn bao giờ hết, ngày nay cần hiệp lực để tìm kiếm một tương lai có thể bền vững, bao gồm và công bằng đối với tất cả mọi người".

Ðức Tổng giám mục đặc biệt nói đến tình trạng các nước kém phát triển, bị đại dịch làm cho những khó khăn vốn có trước đó, nay trở nên trầm trọng hơn, trong đó có tình trạng lợi tức thấp của mỗi đầu người, trình độ phát triển nhân bản ít ỏi và rất dễ bị tổn thương đối với những cú sốc từ bên ngoài. Ðức Tổng giám mục Jurkovic nói: "Chúng ta không thể chỉ im lặng đứng nhìn trước bao nhiêu đau khổ và khó khăn, trái lại chúng ta được kêu gọi, qua những quyết định, thực thi sự dấn thân chung của chúng ta, mưu thiện ích cho gia đình nhân loại. Chúng ta được kêu gọi suy nghĩ và hành động trong tinh thần liên đới, điều này cũng có nghĩa là chiến đấu chống lại những cơ cấu gây nên nghèo đói và chênh lệch".

Ðức Tổng giám mục đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Genève, nhận xét rằng các nước kém phát triển chiếm 13% dân số thế giới, họ đang phải chiến đấu hằng ngày chống nạn nghèo bằng cách gia tăng kinh tế, để có thể biến đổi cơ cấu và kiến tạo khả năng sản xuất của mình. Nhưng đại dịch càng làm cho những thách đố ấy gia tăng, khiến cho viễn tượng tương lai của các nước ấy đen tối, nhất là việc đạt tới những mục tiêu về sức khỏe và giáo dục.

(Vatican News 11-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page