Các giám mục Mỹ kêu gọi

chính phủ gia tăng bảo vệ sự sống

 

Các giám mục Mỹ kêu gọi chính phủ gia tăng bảo vệ sự sống.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Washington (RVA News 13-03-2021) - Các giám mục Mỹ chào mừng luật về kế hoạch cứu cấp chống đại dịch mới được quốc hội lưỡng viện Mỹ thông qua, nhưng các giám mục cũng kêu gọi chính phủ của tổng thống Biden tăng cường việc bảo vệ sự sống cho các trẻ em chưa sinh ra, bênh vực quyền sống của các thai nhi.

Hôm 10 tháng 3 năm 2021, với 220 phiếu thuận của các đại biểu Dân chủ và 211 phiếu chống của các đại biểu Cộng hòa, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật vừa nói, quyết định dành 1,900 tỷ Mỹ kim, trong đó 800 tỷ để nâng đỡ các gia đình với những ngân phiếu cấp một lần; các ngân khoản còn lại dành để nâng đỡ người thất nghiệp và các công chức chính quyền, nhắm giảm bớt nạn nghèo. Có 123 tỷ được dành để chống đại dịch Covid-19.

Hội đồng Giám mục Mỹ bày tỏ sự hài lòng một phần vì các biện pháp trên đây, nhắm giúp đỡ những người túng thiếu, nhưng các vị lấy làm tiếc vì không có một biện pháp nào để bảo vệ và giúp đỡ các hài nhi sẽ sinh ra. Thông cáo của các giám mục Mỹ có đoạn viết: "Chúng tôi mạnh mẽ xác tín rằng giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất và dễ bị nguy hiểm nhất vì đại dịch, cũng có nghĩa là bảo vệ các thai nhi chưa sinh ra và quyền sống của họ".

"Chúng tôi hài lòng vì luật này đối phó với nhiều vấn đề chủ yếu, vì đây là những qui định sẽ cứu vớt nhiều người khỏi tình trạng hết sức tuyệt vọng, bảo vệ sự sống của họ... Nhưng một điều không thể tưởng tượng được, đó là Quốc hội thông qua luật này mà không có những khoản cần thiết để bảo đảm sao cho hàng ngàn tỷ Mỹ kim tiền thuế của dân chúng cũng được sử dụng để trợ giúp y tế, bênh vực sự sống, và không ủng hộ phá thai".

Các giám mục Mỹ cũng nhận xét rằng, khác với các dự luật khác về việc trợ giúp nạn nhân Covid-19, những người ủng hộ luật kế hoạch cứu nạn không bao gồm chính sách truyền thống về sự đồng thuận của lưỡng đảng để ngăn cản việc dùng tiền thuế của dân để tài trợ phá thai, trên bình diện quốc gia cũng như quốc tế". Chính sách đồng thuận lưỡng đảng cần thiết để luật này bao gồm nhiều tham chiếu về việc trợ giúp ý tế, liên tục được các tòa án liên bang giải thích, không những để cho phép nhưng còn bó buộc thực hành việc phá thai mà không có giới hạn gì đáng kể".

Thông cáo trên đây mang chữ ký của Ðức Tổng giám mục José Gomez, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ, và nhiều vị Chủ tịch các Ủy ban khác thuộc Hội đồng Giám mục Mỹ, như Ủy ban về các hoạt động sự sống, Ủy ban mục vụ di dân và tị nạn, v.v.

(Vatican News 11-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page