Các Giáo hội tại Pháp phê bình dự luật về ly khai

 

Các Giáo hội tại Pháp phê bình dự luật về ly khai.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Paris (RVA News 11-03-2021) - Các Giáo hội Công giáo, Tin lành và Chính thống tại Pháp mạnh mẽ phê bình dự luật chống ly khai, vì có nguy cơ bị lạm dụng và hạn chế mạnh mẽ các quyền tự do căn bản của con người, đó là các quyền tự do phụng tự, hiệp hội, giáo dục và cả tự do tư tưởng.

Dự luật này do tổng thống Emmanuel Macron đề ra với mục đích bài trừ trào lưu cực đoan, sau những vụ tấn công của những thành phần thánh chiến Hồi giáo cực đoan. Nhưng các vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo, đại diện Tin lành và Chính thống đã công bố tuyên ngôn chung, trong đó các vị khẳng định rằng dự luật này thực là một sự xiết chặt đối với các hiệp hội tôn giáo. "Quay lưng lại với sự tách biệt, Nhà nước đi tới độ xen mình vào tôn giáo và các hoạt động tôn giáo. Chính quyền đã có những phương thế để truy tố, giải tán và đóng cửa, nên không cần phải trở lại sự kiểm tra thuộc loại hiệp định".

Dự luật đã được Quốc hội Pháp thông qua vòng đầu ngày 16 tháng 2 năm 2021, và sẽ được Thượng viện cứu xét ngày 30 tháng 3 năm 2021.

Các vị lãnh đạo Kitô Pháp nói rằng: "Chúng tôi hy vọng những lý do khiến chúng tôi lo lắng về dự luật đó, là làm sao để văn bản này được các đại biểu quốc hội cũng như chính quyền hiểu, để cuộc thảo luận tại quốc hội trong sự đối thoại với chính quyền giúp đề ra một luật tôn trọng các quyền tự do của mọi công dân Pháp".

(Sir 11-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page