Ðức Thánh Cha bổ nhiệm

nữ tu Calduch Benages làm Tổng Thư ký

Ủy ban Giáo hoàng về Kinh Thánh

 

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm nữ tu Calduch Benages làm Tổng Thư ký Ủy ban Giáo hoàng về Kinh Thánh.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 10-03-2021) - Ngày 9 tháng 3 năm 2021 Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm nữ tu Nuria Calduch Benages, dòng các nữ tu truyền giáo Thánh gia Nazareth, làm Tổng Thư ký Ủy ban Giáo hoàng về Kinh Thánh. Ðây là người nữ đầu tiên giữ chức vụ này.

Theo ý muốn của Ðức Thánh Cha, ngày càng có thêm những phụ nữ đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo trong các cơ quan cấp cao của Tòa Thánh.

Với việc bổ nhiệm này, sơ Calduch Benages người gốc Barcelona, Tây Ban Nha, trở thành nhân vật thứ hai của "Ủy ban có tuổi đời 120 năm".

Ủy ban Giáo hoàng về Kinh Thánh thuộc Giáo triều Roma và được thành lập năm 1902 với chức năng cố vấn về các vấn đề Kinh Thánh. Ủy ban thuộc Bộ Giáo lý Ðức tin; trong vai trò Tổng trưởng của Bộ Giáo lý Ðức tin, Ðức Hồng y Luis Ladaria cũng là Chủ tịch của Ủy ban Kinh Thánh.

Tiểu sử sơ lược

Sơ Calduch Benages được bổ nhiệm thay thế cha Pietro Bovati, Dòng Tên. Sơ là Tổng Thư ký thứ 10 của Ủy ban và là người nữ đầu tiên đảm nhận chức vụ này. Các Tổng Thư ký của Ủy ban trước đây đều là các linh mục, ngoại trừ một giám mục.

Sơ Calduch Benages sinh năm 1957, tốt nghiệp chuyên ngành Ngữ văn Anh-Ðức tại Ðại học Tự trị Barcelona và tốt nghiệp Kinh Thánh tại Học viện Kinh Thánh ở Roma. Sơ giảng dạy Kinh Thánh Cựu ước tại Khoa Thần học của Ðại học Giáo hoàng Gregoriana, và là giáo sư thỉnh giảng tại Học viện Kinh Thánh.

Năm 2008, sơ Calduch Benages đã tham dự Thượng Hội đồng về Lời Chúa với tư cách là một chuyên gia. Từ năm 2014, sơ là thành viên của Ủy ban Giáo hoàng về Kinh thánh, và vào năm 2016, sơ được bầu làm thành viên của Ủy ban Nghiên cứu về chức nữ phó tế (2016-2019). (ACI 09/03/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page