Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi

đừng thu hẹp sự phòng ngừa tội ác vào việc trừng phạt

 

Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi đừng thu hẹp sự phòng ngừa tội ác vào việc trừng phạt.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kyoto (RVA News 10-03-2021) - Ngoại trưởng Tòa Thánh, Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher, kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng thu hẹp việc phòng ngừa tội ác vào các biện pháp trừng phạt. Chế độ pháp trị, việc phòng ngừa tội ác và công lý hình sự phải đi chung với nhau.

Ðức Tổng giám mục Gallagher bày tỏ lập trường trên đây tại Hội nghị của Liên Hiệp Quốc lần thứ 14 về việc phòng ngừa tội ác và tư pháp hình sự, diễn ra tại Kyoto, Nhật Bản, từ ngày 7 đến 12 tháng 3 năm 2021. Ðức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng việc thi hành chế độ luật pháp là điều thiết yếu để đạt được sự phát triển nhân bản toàn diện, phòng ngừa và đáp trả những hành động tội ác. Những hoạt động đó liên hệ chặt chẽ với sự tôn trọng, bảo vệ các nhân quyền phố quát.

Ngoại trưởng Tòa Thánh nhìn nhận rằng tội ác rút sinh lực từ những chênh lệch kinh tế và xã hội, và nạn tham nhũng, tạo nên những nạn nhân đặc biệt ở trong tình trạng dễ bị tổn thương, và đại dịch càng làm cho tình trạng này đồi tệ hơn. Ðàng khác, Ðức Tổng giám mục nói, việc phòng ngừa tội ác không được thu hẹp vào khía cạnh trừng phạt, nhưng phải đi xa hơn, làm tất cả những gì có thể để cải tiến, thay đổi và giaó dục con người.

Ðức Tổng giám mục Gallagher cũng nhấn mạnh một qui luật căn bản của chế độ pháp trị, là nguyên tắc "phò con người" luôn nhắm bảo vệ nhân phẩm. Ngoài ra, có nguyên tắc phòng ngừa mọi vi phạm các quyền con người và tự do. Chỉ khi nào tuân giữ hai nguyên tắc có, thì mới có thể đạt tới một nền công lý hình sự đổi mới.

Hội nghị lần thứ 14 của Liên Hiệp Quốc hiện nay về phòng ngừa tội tác và tư pháp hình sự, lẽ ra nhóm vào tháng Tư năm 2020, nhưng vì đại dịch nên được dời đến tháng Ba năm 2021.

(Vatican News 9-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page