Hội đồng Giám mục Áo nhóm họp trực tuyến

 

Hội đồng Giám mục Áo nhóm họp trực tuyến.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Salzburg (RVA News 10-03-2021) - Vì đại dịch, lần đầu tiên Hội đồng Giám mục Áo nhóm khóa họp mùa xuân dưới dạng trực tuyến, từ ngày 8 đến 11 tháng 3 năm 2021, dưới quyền chủ tọa của Ðức cha Chủ tịch Franz Lacker, Tổng Giám mục giáo phận Salzburg.

Trước đây, theo dự kiến các giám mục sẽ nhóm họp trực diện tại Seitenstetten, nhưng vì một người bị nhiễm Coronavirus đã tiếp xúc với Ðức Tổng giám mục Lacker. Ðức Tổng giám mục không có triệu chứng bị bệnh, và khi xét nghiệm, ngài không bị nhiễm virus, nhưng đã tự cách ly, và khóa họp được tiến hành dưới dạng trực tuyến.

Trong số các đề tài được 15 giám mục thuộc 7 giáo phận toàn nước Áo bàn tới, có nạn buôn người, tiếp đến là những hậu quả của đại dịch Covid-19 trên đời sống Giáo hội, việc trợ giúp mục vụ. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Áo cũng bàn về vấn đề trợ tử và săn sóc người gần sinh thì. Vấn đề này trở thành đối tượng cho các cuộc tranh luận lớn, sau khi tòa bảo hiến tại Áo tuyên bố việc giúp tự tử là điều phù hợp với hiến pháp quốc gia.

(KP 6-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page