Các tín hữu Công giáo Tây Ban Nha

gia tăng giúp Giáo hội

 

Các tín hữu Công giáo Tây Ban Nha gia tăng giúp Giáo hội.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Madrid (RVA News 06-03-2021) - Các tín hữu Công giáo Tây Ban Nha gia tăng đóng góp cho Giáo hội trong năm 2020.

Tại Tây Ban Nha, phần nào giống như tại Italia, các công dân khi khai thuế lợi tức, được yêu cầu dành cho tổ chức nào mình chọn số tiền tương đương với 0.7% thuế lợi tức đóng cho chính phủ, tỷ lệ này là 0.8% tại Italia.

Theo thống kê do Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha công bố, hôm 4 tháng 3 năm 2021, trong năm 2020 có gần 7 triệu 300 ngàn (7.297.646) người giúp Giáo hội Công giáo với số tiền 0.7% vừa nói, tức là tăng 106,259 người so với năm 2019 trước đó.

Như vậy, Công giáo tại Tây Ban Nha nhận được 301 triệu Euro do các tín hữu đóng góp. Số người đóng góp cho Giáo hội Công giáo tương đương với 32% số người đóng thuế cho nhà nước Tây Ban Nha.

Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha nhận xét rằng việc khai thuế diễn ra trong những tháng cam go nhất vì đợt sóng đại dịch thứ nhất, trong thời kỳ đó, Giáo hội đã gia tăng nỗ lực và hiện diện nơi những nhóm bị thương tổn nhất vì Covid-19.

Giáo hội Tây Ban Nha tái bày tỏ quyết tâm hành xử minh bạch và sẽ tường trình rõ ràng về việc sử dụng số tiền các tín hữu đóng góp cho Giáo hội.

(CNA 4-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page