Ðức Biển Ðức XVI không hối tiếc vì từ nhiệm

 

Ðức Biển Ðức XVI không hối tiếc vì từ nhiệm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 02-03-2021) - Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI không hề hối tiếc vì đã từ nhiệm cách đây tám năm.

Trên đây là lời tuyên bố của Ðức Tổng giám mục Georg Ganswein, bí thư của Ðức Biển Ðức XVI.

Chiều ngày 28 tháng 2 năm 2021, là kỷ niệm đúng tám năm Tòa Thánh trống tòa, sau khi Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI thông báo trong công nghị Hồng y ngày 11 tháng 2 năm 2013 rằng ngài từ nhiệm sứ vụ Giám mục Roma và việc này bắt đầu có hiệu lực từ 8 giờ tối ngày 28 tháng 2 năm 2013 sau đó.

Tuyên bố với Ðài Tgcom 24 ở Italia, Ðức Tổng giám mục Ganswein, cho biết Ðức nguyên Giáo hoàng trước sau vẫn xác tín về quyết định từ nhiệm của ngài: đã là điều đã và còn đúng.

Trả lời câu hỏi liệu trong tương lai sẽ có thêm các vị Giáo hoàng về hưu hay không, Ðức Tổng giám mục Ganswein nói: "Tôi không phải là tiên tri, nhưng việc từ nhiệm Giáo hoàng từ lâu vẫn là điều có thể giống như chức vụ Giáo hoàng. Ðối với tôi thật là điều vô nghĩa khi đưa ra những điều tiên báo về Ðức Giáo hoàng Phanxicô hoặc những vị Giáo hoàng tương lai... Như trường hợp Ðức Biển Ðức XVI, khi người ta quyết định từ nhiệm một cách thực tế và vì những lý do quan trọng, thì đó là điều tự nhiên và hoàn toàn chính đáng. Việc từ chức của một vị Giáo hoàng không còn là điều ngoại thường nữa".

Mặt khác, trong cuộc gặp gỡ với phái viên của báo "Người đưa tin chiều", số ra ngày 1 tháng 3 năm 2021, Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI nhấn mạnh rằng chỉ có một Giáo hoàng duy nhất, và lập lại rằng việc ngài từ chức "là một quyết định khó khăn. Nhưng tôi đã đi tới quyết định đó với tất cả sự ý thức, và tôi tin là đã làm đúng".

(KNA 28-2-2021, Corr. sera 1-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page