Người Hồi giáo Ai Cập

có thể cộng tác vào việc xây thánh đường

 

Người Hồi giáo Ai Cập có thể cộng tác vào việc xây thánh đường.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Cairo (RVA News 03-03-2021) - Các tín hữu Hồi giáo Ai Cập có thể cộng tác, như công nhân, vào việc xây cất các thánh đường Kitô, chiếu theo một giáo pháp (fatwa) của Ðại giáo trưởng Hồi giáo Ai Cập Shawki Allam, hồi cuối tháng Giêng năm 2021.

Ðây thực là một tiến bộ lớn tại Ai Cập, với đại đa số dân nước này theo Hồi giáo. Trong quá khứ, đây là một vấn đề kiêng kỵ và các tín hữu Hồi giáo không thể cộng tác vào việc xây dựng các nơi thờ phượng của Kitô giáo. Với giáo pháp chính thức vừa nói, các công nhân Hồi giáo có thể góp phần kiến thiết 44 thánh đường đang tiến hành hoặc tu bổ 16 nhà thờ cổ kính của Giáo hội Chính thống Copte cần trùng tu. Các công nhân ấy được trả lương theo qui định của luật pháp.

Tuy nhiên, vẫn có những thành phần Hồi giáo cực đoan chống đối vì họ coi "Kitô giáo là phạm thượng, và phạm thượng là tội nặng nhất trong các thứ tội trước mặt Allah Thượng Ðế".

Trong những năm gần đây, dưới thời tổng thống al-Sisi, chính quyền Ai Cập đã hợp thức hóa hàng trăm nhà thờ Kitô đã được xây cất trước đây và bị coi là bất hợp pháp vì thiếu giấy phép xây cất. Tuy nhiên, vẫn còn hàng ngàn nhà thờ đang chờ được cứu xét.

Trong số 95 triệu dân Ai Cập, phần lớn theo Hồi giáo và số tín hữu Chính thống Copte chiếm khoảng 10%. Các tín hữu Công giáo Copte chỉ có khoảng 200,000 người. Trong những năm 2016 và 2017 có một loạt các vụ khủng bố đẫm máu chống cộng đoàn Kitô. Cho đến nay tòa án quân sự Ai Cập đã kết án tử hình 17 người, tuy nhiên "bàn tay sắt" của chính quyền vẫn không chấm dứt được nạn bạn lực chống các tín hữu Kitô.

(Asia News 1-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page