Ðại hội trực tuyến

Giám đốc các Hội Giáo hoàng truyền giáo

 

Ðại hội trực tuyến Giám đốc các Hội Giáo hoàng truyền giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

(RVA News 01-03-2021) - Trong những ngày, từ 22 đến 27 tháng 2 năm 2021, Ðại hội trực tuyến các vị giám đốc toàn quốc các Hội Giáo hoàng truyền giáo ở Mỹ châu, đang tiến hành, với chủ đề: "Chúng tôi không thể im lặng về những điều chúng tôi đã thấy và đã nghe".

Mỗi ngày họp đều bắt đầu bằng một kinh nguyện cầu cho một đại lục.

Hôm 22 tháng 2 năm 2021, Ðức Tổng giám mục Giampietro Dal Toso, Chủ tịch các Hội Giáo hoàng truyền giáo, đã khuyến khích công cuộc loan báo Tin mừng của Hội Giáo hoàng truyền giáo ở Mỹ châu. Ngài cũng cám ơn sự linh hoạt truyền giáo đang được tiến hành bằng nhiều cách thức tại đại lục này trong bối cảnh hiện nay.

Thứ ba, 23 tháng 2 năm 2021, các tham dự viên đã suy tư về Sứ điệp của Ðức Thánh cha Phanxicô, nhân Ngày Thế giới truyền giáo năm 2021, qua sự trình bày của cha Ricardo Guillén, người Venezuela. Tiếp theo đó có cuộc suy tư của một ban người Puerto Rico và sự chia sẻ kinh nghiệm linh hoạt truyền giáo tại Honduras.

Ngày thứ tư, các tham dự viên đã bàn về thông điệp Fratelli tutti của Ðức Thánh cha Phanxicô cổ võ thực thi thành huynh đệ nhân loại.

Hôm 26 tháng 2 năm 2021, các tham dự viên được mời gọi nhìn về Ðại hội đầu tiên của Giáo hội Mỹ châu Latinh và Cairaibì sắp tiến hành.

(Fides 24-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page