Các cử hành phụng vụ của Ðức Thánh Cha

trong những tuần tiếp theo

 

Các cử hành phụng vụ của Ðức Thánh Cha trong những tuần tiếp theo.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 13-01-2021) - Hôm 12 tháng 01 năm 2021, Ðức ông Guido Marini, Trưởng ban phụng vụ của Ðức Thánh Cha cũng đã cho công bố lịch các sự kiện do Ðức Thánh Cha chủ sự trong tháng 01 và tháng 02, bắt đầu từ 24 tháng 01 năm 2021.

Vào Chúa Nhật III thường niên 24 tháng 01 năm 2021, theo những gì đã được loan báo trong Tông thư dưới dạng Tự sắc "Aperuit Illis - Người mở trí cho các ông" năm 2019 dành cho việc suy niệm và phổ biến Lời Chúa, vào lúc 10 giờ sáng, Ðức Thánh Cha sẽ chủ sự Thánh lễ tại Ðền thờ Thánh Phêrô.

Ngày hôm sau, thứ Hai 25 tháng 01 năm 2021, lễ Thánh Phaolô Tông đồ trở lại và kết thúc Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu lần thứ 54, vào lúc 5 giờ 30 chiều, Ðức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi đọc Kinh Chiều tại Ðền thờ Thánh Phaolô Ngoại thành, theo truyền thống dành cho các sự kiện đại kết.

Trong tháng 02 năm 2021, Ðức Thánh Cha sẽ chỉ cử hành một sự kiện. Thứ Ba 02 tháng 02 năm 2021, lễ Dâng Chúa Giêsu vào Ðền thánh, và Ngày Ðời sống Thánh hiến lần thứ 25, Ðức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ vào lúc 5giờ 30 chiều tại Ðền thờ Thánh Phêrô với sự hiện diện của các thành viên của Bộ Các Dòng tu.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page