Các giám mục Venezuela kêu gọi cải tổ

 

Các giám mục Venezuela kêu gọi cải tổ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Caracas (RVA News 12-01-2021) - Hội đồng Giám mục Venezuela kêu gọi thay đổi hàng ngũ và đường lối lãnh đạo quốc gia, đứng trước tình trạng rất trầm trọng của đất nước.

Trong thư mục vụ, công bố hôm 11 tháng 1 năm 2021, sau khóa họp toàn thể trực tuyến từ ngày 7 tháng 1 năm 2021 vì đại dịch Covid-19, các giám mục khẳng định rằng: "Ðồng hành và giải thích tâm tình của đại đa số người dân Venezuela, chúng tôi tái nhấn mạnh sự cần thiết phải có thay đổi hoàn toàn trong hàng ngũ lãnh đạo chính trị của đất nước: điều này đòi chính phủ phải có sự thanh liêm, hữu lý và tâm tình yêu mến đất nước để chấm dứt sự đau khổ kinh khủng của nhân dân Venezuela".

Các giám mục cũng yêu cầu bảo đảm tự do hoạt động cho các giai tầng xã hội trung gian, cho phép các tổ chức không thuộc chính phủ giúp tìm kiếm những giải pháp khác nhau cho các vấn đề đang gây đau khổ cho các cộng đoàn. Thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Venezuela có đoạn viết: "Thế giới đang trải qua những cuộc dao động, ngỡ ngàng, và xáo trộn vì tình trạng khủng hoảng y tế hiện nay". Ðại dịch Covid-19 cho thấy rõ sự thiếu khả năng để cùng nhau hoạt động và thiếu cả những nỗ lực lớn để liên đới, phục vụ và chăm sóc nhau qua nghề nghiệp và kinh nghiệm của ơn gọi Kitô"

Và mặc dù chương VI của Hiến pháp Venezuela nói về các quyền con người, nhưng các giám mục nhận xét rằng chính các tác giả hiến pháp ấy không nhìn nhận các nhân quyền, trong khi đất nước đang chịu thảm cảnh chất lượng cuộc sống sa sút, nền giáo dục, các dịch vụ sức khỏe và các dịch vụ cơ bản khác bị suy thoái trầm trọng, với nạn lạm pháp và đồng tiền mất giá kinh khủng khiến cho toàn dân lâm cảnh nghèo túng.

Thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Venezuela cũng nói đến thảm trạng di cư, dân chúng rời bỏ đất nước ra nước ngoài vì tình trạng bấp bênh đến độ họ không thể ở lại. Các giám mục tố giác việc thiết lập quốc hội thiếu nền tảng dân chủ và các biện pháp dọa nạt và bách hại của chính phủ không giúp giải quyết các vấn đề và cũng không kiến tạo được sự tín nhiệm để phục hồi đất nước.

Sau cùng, Hội đồng Giám mục Venezuela tuyên bố dành ngày 2 tháng 2 năm 2021 làm ngày toàn quốc cầu nguyện để các xung đột tại nước này được giải quyết một cách ôn hòa.

(Sir 12-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page