Vì đại dịch, năm 2021 các giám mục Âu Mỹ

thăm Thánh địa trực tuyến

 

Vì đại dịch, năm 2021 các giám mục Âu Mỹ thăm Thánh địa trực tuyến.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 12-01-2021) - Vì đại dịch Covid-19, các cuộc viếng thăm từ ngày 16 đến 21 tháng 1 năm 2021 của đoàn giám mục Âu Mỹ, liên đới với Giáo hội tại Thánh địa sẽ diễn ra dưới dạng trực tuyến.

Ðoàn giám mục này được gọi là "Ðoàn Phối hợp Thánh địa" (Holy Land Coordination) gọi tắt là HLC, gồm có đại diện của 11 Hội đồng Giám mục Âu châu, Bắc Mỹ và Nam Phi, hằng năm vẫn viếng thăm và gặp gỡ các vị lãnh đạo và cộng đoàn Công giáo tại Thánh địa để tìm hiểu và trao đổi về tình hình các Kitô hữu tại Thánh địa, với mục đích biểu lộ tình liên với của Giáo hội Công giáo hoàn vũ với các tín hữu Kitô tại đây, đồng thời cũng lưu ý thế giới về tình trạng của các Giáo hội Kitô trong vùng. Khi trở về quốc gia liên hệ, các giám mục đại diện sẽ trao đổi với chính quyền, các đại biểu quốc hội, các vị đại sứ Israel và Palestine cũng như các cơ quan truyền thông về những vấn đề liên quan đến đời sống Kitô hữu tại Thánh địa.

Thông cáo của đoàn giám mục HLC công bố hôm 9 tháng 1 năm 2021 cho biết, trong bối cảnh đại dịch, sự quan tâm tới Thánh địa càng cần thiết hơn: "Nhiều Kitô hữu ở miền này hoạt động trong ngành du lịch, là lãnh vực kinh tế đặc biệt bị khủng hoảng vì Covid-19. Không còn các cuộc hành hương, không có du khách, và nhiều gia đình không còn kế sinh nhai. Tình trạng chính trị và xã hội vốn đã khó khăn tại Thánh địa, nay càng trở nên bi thảm hơn cho cộng đoàn Kitô bé nhỏ tại miền này".

Dưới dạng trực tuyến, các giám mục quốc tế thuộc đoàn HLC sẽ đối thoại với Ðức Thượng phụ Pierbattista Pizzaballa, Ðức Sứ thần Tòa Thánh Leopoldo Girelli. Tình trạng tại miền Gaza và việc giảng dạy tại các trường Công giáo sẽ là hai đề tài chính của các cuộc trao đổi. Ngoài ra, khi tình hình cho phép, đoàn các giám mục Âu Mỹ và Nam Phi sẽ viếng thăm Thánh địa.

(Sir 8-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page