Sau 38 năm làm nhân viên Tòa Thánh,

trở thành Ðại sứ cạnh Tòa Thánh

 

Sau 38 năm làm nhân viên Tòa Thánh, trở thành Ðại sứ cạnh Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 10-01-2021) - Sau 38 năm phục vụ như một chức sắc của Tòa Thánh, một giáo dân đã trở thành Ðại sứ nước Uruguay tại Vatican.

Ðó là ông Guzman Miguel Carriquiry Lecour, 77 tuổi, có vợ và bốn con, đã trình thư Ủy nhiệm lên Ðức Thánh cha sáng ngày 9 tháng 1 năm 2021.

Con đường sự nghiệp của Ðại sứ Carriquiry Lecour thật khác thường. Ông sinh tại thủ đô Montevideo của Uruguay năm 1944, đậu tiến sĩ luật và các khoa xã hội tại Ðại học Cộng hòa ở Montevideo rồi làm luật sư từ năm 1971. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách và năm 1971, ông được Ðức Giáo hoàng Phaolô VI mời làm chuyên gia khoa học, tại Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân, sau đó trở thành chức sắc của Hội đồng này.

Sau đó, ông lần lượt được thăng làm chánh văn phòng (1977-1982), rồi làm Phó Tổng thư ký của Hội đồng Giáo dân, từ năm 1982 đến 2011. Tiếp đến, ông được bổ nhiệm làm tổng thư ký Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ châu Latinh trong ba năm, cho đến năm 2014. Từ năm 2014, ông làm Tổng thư ký, với nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Tòa thánh về Mỹ châu Latinh, Ủy ban này thuộc Bộ Giám mục. Ông là giáo dân đầu tiên giữ vị thế lãnh đạo như thể trong một cơ quan của Tòa Thánh.

Ông đã từng làm cố vấn cho Tòa Thánh trong các Ðại hội các Giám mục toàn Mỹ châu Latinh: tại Puebla, Mêhicô năm 1979, tại Santo Domingo năm 1992 và sau cùng tại Aparecida, bên Brazil năm 2007.

Sáng ngày 9 tháng 1 năm 2021, sau khi trình thư Ủy nhiệm lên Ðức Thánh cha Phanxicô, Ðại sứ Carriquiry Lecour của Uruguay đã gặp Ðức Hồng y Pietro Parolin, để chính thức khởi đầu sứ vụ đại diện Urugay cạnh Tòa Thánh.

(Rei 9-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page