Thêm một linh mục qua đời

vì Coronavirus tại Argentina

 

Thêm một linh mục qua đời vì Coronavirus tại Argentina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Corrientes (RVA News 08-01-2021) - Một linh mục ở Argentina đã qua đời hôm 5 tháng 1 năm 2021 vì Coronavirus, đó là cha James Flores Álvarez, Giám đốc đại chủng viện Mẹ Ðấng Cứu Chuộc, thuộc Con đường Tân dự tòng, tại tổng giáo phận Corrientes ở miền bắc Argentina.

Cha Álvarez là người Peru, đến Corrientes hồi đầu năm 2018, nhiều tháng sau khi Ðại chủng viện được khánh thành. Hồi cuối tháng Mười Hai năm 2020, cha bị nhiễm Coronavirus và được điều trị tại nhà thương ở địa phương. Cha phản ứng tốt đẹp các biện pháp trị liệu, nhưng rồi cha đột ngột qua đời hôm thứ Ba, 5 tháng 1 năm 2021.

Ðức Tổng giám mục giáo phận sở tại, Andres Stanovnik đã chủ sự thánh lễ an táng cha Álvarez hôm 6 tháng 1 năm 2021. Trong thánh lễ, ngài nói trước linh cữu: "Chúng tôi cảm tạ Chúa vì đã sai cha đến giữa chúng tôi, dù là cho một thời gian ngắn. Nay chúng tôi từ biệt cha và hy vọng gặp lại cha trên thiên đàng cùng với cha mẹ và bao nhiêu anh em khác đã đồng hành với cha trong cuộc sống linh mục của cha. Xin Mẹ Ðấng Cứu Chuộc dẫn cha đi vào đời sống mới".

Phong trào Con đường Tân dự tòng có hàng trăm Ðại chủng viện trên thế giới cùng mang tên "Mẹ Ðấng Cứu Chuộc", đào tạo các linh mục hướng dẫn các cộng đoàn thuộc con đường này, phục vụ các tín hữu và công cuộc loan báo Tin mừng.

(CNA 6-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page