Hội đồng Giám mục Gabon

bàn về việc quản trị tài sản Giáo hội

 

Hội đồng Giám mục Gabon bàn về việc quản trị tài sản Giáo hội.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Libreville (RVA News 07-01-2021) - Trong những ngày này, từ 4 đến 10 tháng 1 năm 2021, Hội đồng Giám mục nước Gabon, bên Phi châu đang nhóm đại hội lần thứ 28, tại thủ đô Libreville và đặc biệt bàn về việc quản trị tài sản của Giáo hội, nhất là các trường Công giáo.

Tham dự khóa họp với các giám mục Gabon, tại Học viện Ðức Mẹ Vô Nhiễm, cũng có các vị hiệu trưởng, quản lý các trường Công giáo và các vị tuyên úy học đường.

Trong một thông cáo, cha Michel-Ange Bengone Othoungha, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Gabon, mời gọi các tín hữu hiệp ý cầu nguyện, xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn khóa họp quan trọng này.

Ðại hội các giám mục sẽ kết thúc với thánh lễ lúc 10 giờ 30 sáng, tại Nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ Mông triệu ở Libreville.

Giáo hội Công giáo tại Gabon chiếm 50% trong tổng số một triệu rưỡi dân cư tại nước này và có sáu giáo phận, họp thành một giáo tỉnh.

(Vatican News 5-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page