Quỹ thánh Giuse ở Milano

giúp dân chúng nạn nhân Covid

 

Quỹ thánh Giuse ở Milano giúp dân chúng nạn nhân Covid.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Milano (RVA News 05-01-2021) - Nhờ Quỹ thánh Giuse, Tổng giáo phận Milano ở miền bắc Italia đã giúp đỡ gần bốn triệu Euro cho 2,040 người lâm cảnh khó khăn vì đại dịch Covid-19.

Thông cáo công bố hôm 3 tháng 1 năm 2021, của Tổng giáo phận Milano cho biết trong số những người được trợ giúp vừa nói, hơn một nửa, tức là 1,040 người không cần nhận hỗ trợ nữa, vì họ đã làm việc trở lại, cho dù tình trạng của họ vẫn còn nhiều bấp bênh. 575 người khác vẫn còn cần được trợ giúp.

Ðức cha Mario Delpini, Tổng giám mục giáo phận Milano, là giáo phận lớn nhất Âu châu, với gần năm triệu tín hữu, đã đề ra sáng kiến lập Quỹ thánh Giuse với sự hỗ trợ của ông thị trưởng Giuseppe Sala ở địa phương.

Trong số những người được trợ giúp, 45.2% là người Ý và 54.8% là người nước ngoài. Nhóm đông nhất là những đôi vợ chồng có một hoặc hai con nhỏ.

Ðức Tổng giám mục Delpini nói rằng Quỹ thánh Giuse không thể loại trừ nghèo đói, nhưng chỉ làm dịu bớt phần nào, nhưng dầu sao đó cũng là một phương thế để vượt thắng tuyệt vọng, đảm bảo sao cho không ai bị bỏ rơi.

(Vatican News 4-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page