Tổng giáo phận Kuala Lumpur kéo dài việc ngưng lễ

 

Tổng giáo phận Kuala Lumpur kéo dài việc ngưng lễ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kuala Lumpur (RVA News 05-01-2021) - Tổng giáo phận Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia, kéo dài biện pháp ngưng các thánh lễ công cộng vì đại dịch Covid-19, cho đến ngày 14 tháng 1 năm 2021.

Hôm 3 tháng 1 năm 2021, cha Michael Chua, Chưởng ấn tòa Tổng giám mục Kuala Lumpur thông báo quyết định trên đây của Ðức Tổng giám mục Julian Liệu Bỉnh Kiên (Julian Leow Beng Kim), sau khi chính quyền tại Kuala Lumpur, và các huyện Selangor và Seremban, giới hạn việc đi lại vì tình trạng lan lây Coronavirus vẫn còn ở mức độ cao.

Trước đó, Ðức Tổng giám mục sở tại đã quyết định ngưng thánh lễ từ áp lễ Giáng sinh đến ngày 6/1. Nhưng nay ngài phải gia hạn biện pháp hạn chế này trong tất cả các giáo xứ của tổng giáo phận, kể cả những xứ không ở trong vùng "đỏ".

Ðức Tổng giám mục Liệu Bỉnh Kiên và hai vị Tổng đại diện sẽ ban phép thêm sức bằng cách đi tới các giáo xứ đã giữ chỗ trước. Ngoài ra, ngài cũng ban năng quyền cho các cha sở và các linh mục khác được ban phép bí tích thêm sức nhân danh ngài, trong trường hợp có hơn ba mươi người xin lãnh nhận. Biện pháp này là để giúp tôn trọng giới hạn hai mươi người được ấn định cho vùng đỏ.

Cha chưởng ấn Michael Chua giải thích rằng về phương diện y tế, hễ các biện pháp kiểm soát càng kỹ lưỡng thì Coronavirus càng bớt lan lây.

Theo con số của Bộ y tế, cho đến nay Malaysia có tổng cộng hơn 119,000 ca nhiễm Covid-19, với gần 500 người chết. Những vụ lây nhiễm đã được hạn chế một cách tương đối trong mùa hè năm 2020, nhưng rồi lại bắt đầu tăng mạnh từ tháng Mười năm 2020.

(Vatican News 4-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page